Rynek pracy w pigułce

Najważniejsze dane statystyczne:               

 • Ludność w wieku przedprodukcyjnym: 4 918 os.
 • Ludność w wieku produkcyjnym: 18 931 os.
 • Ludność w wieku produkcyjnym mobilnym: 11 272 os.
 • Bezrobotni w Dzierżoniowie: 519 os.
 • Bezrobotni w powiecie: 1 468 os.
 • Stopa bezrobocia powiatu: 4,9 %

Bezrobocie:

Korzystna sytuacja gospodarcza w mieście sprawia, że bezrobocie rejestrowane systematycznie maleje. W Dzierżoniowie w 2014 roku bez pracy pozostawało 1499 osób. Na koniec 2019 roku liczba bezrobotnych zmalała o blisko dwie trzecie i wynosiła 519  osób. Równocześnie ze spadkiem liczby bezrobotnych obserwuje się spadek stopy bezrobocia, która na koniec stycznia 2019 r. wyniosła 4,9 % (dla powiatu). Dla porównania, na koniec grudnia 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 16,1%.

Tabela nr 1. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Dzierżoniowie w latach 2014 - 2019

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w Dzierżoniowie
2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok
1499 1105 935 733 571 519

Dane: GUS

Obecnie na 1000 mieszkańców Dzierżoniowa w wieku produkcyjnym przypadają 581 osoby pracujące. Największa liczba aktywnych zawodowo mieszkańców, bo 42,1% jest zatrudniona w przemyśle i budownictwie.

Wynagrodzenie:

W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4.484 PLN, co odpowiada 86 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Szczegółowe przedziały wynagrodzenia kadry kierowniczej, pracowników biurowych i pracowników produkcyjnych przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela nr 2. Wynagrodzenie kadry kierowniczej, pracowników biurowych i pracowników produkcyjnych w PLN

Kadra kierownicza oraz pracownicy biurowi PLN
minimum optimum maksimum
Dyrektor Zakładu 23000 25000 33000
Dyrektor Produkcji 14000 18000 22000
Mistrz Zmianowy 7000 8000 10000
Kierownik Jakości 14000 17000 20000
Inżynier Jakości
(3-5 lat doświadczenia)
7000 8000 8500
Kierownik Inżynierii 16000 18000 20000
Inżynier Procesu Produkcyjnego
(3-5 lat doświadczenia)
6000 8500 10000
Kierownik Projektu 14000 16000 18000
Inżynier Projektu
(3-5 lat doświadczenia)
8500 10000 12000
Kierownik Lean 12000 15000 18000
Inżynier Produkcji Lean
(3-5 lat doświadczenia)
7000 8000 10000
Kierownik Utrzymania Ruchu 12000 16000 18000
Inżynier Utrzymania Ruchu
(3-5 lat doświadczenia)
6000 9000 10000
Kierownik logistyki 13000 18000 23000
Specjalista ds. Logistyki (3-5 lat doświadczenia) 6000 7500 9000
Kierownik Magazynu (produkcja) 8000 10000 12000
Kierownik ds. BHP 14000 16000 20000
Specjalista ds. BHP (3-5 lat doświadczenia) 7000 8000 9000
Kierownik Zakupów 14000 16000 20000
Specjalista ds. Zakupów 7000 8500 10000

 

Pracownicy produkcyjni PLN
minimum optimum maksimum
nisko wykwalifikowani 2600 3000 4000
średnio wykwalifikowani 3000 3500 4500
wysoko wykwalifikowani 4500 5500 6000

Dane: HAYS Poland Sp. z o.o.

Najczęściej oferowane benefity pozapłacowe:

 • Pakiet medyczny
 • Karta sportowa
 • Ubezpieczenie na życie
 • Telefon komórkowy
 • Dofinansowanie posiłków
 • Dofinansowanie dojazdów do miejsca pracy
 • Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych
 • Samochód służbowy
Data publikacji: 11.08.2020 12:41:39
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 08.12.2020 13:10:30
Liczba odsłon: 5