Rynek pracy w pigułce | Invest Dzierżoniów

Rynek pracy w pigułce

Najważniejsze dane statystyczne:               

 • Ludność w wieku przedprodukcyjnym: 4 474 os.
 • Ludność w wieku produkcyjnym: 16 322 os.
 • Ludność w wieku produkcyjnym mobilnym: 9 560 os.
 • Bezrobotni w Dzierżoniowie: 505 os.
 • Bezrobotni w powiecie: 1 511 os.
 • Stopa bezrobocia powiatu: 5,3 %

Bezrobocie:

W latach 2014-2019 korzystna sytuacja gospodarcza w mieście sprawia, że bezrobocie rejestrowane systematycznie malało. W Dzierżoniowie w 2014 roku bez pracy pozostawało 1499 osób. Na koniec 2019 roku liczba bezrobotnych zmalała o blisko dwie trzecie i wynosiła 519  osób. Równocześnie ze spadkiem liczby bezrobotnych obserwowany był  spadek stopy bezrobocia, która na koniec stycznia 2019 r. wyniosła 4,9 % (dla powiatu). Dla porównania, na koniec grudnia 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 16,1%.

Według stanu na koniec 2020 r. liczba bezrobotnych w Dzierżoniowie wynosiła 687 osób i była wyższa o 172 osoby w porównaniu do 2019 r. Stopa bezrobocia w powiecie wzrosła do 6,8%. Na zwiększenie liczby bezrobotnych z pewnością miała wpływ pandemia COVID -19, ze względu na trudną sytuację gospodarczą przedsiębiorcy dokonali redukcji zatrudnienia.

W 2021 r. liczba bezrobotnych w Dzierżoniowie wynosiła 505  osób i była niższa o 182 osoby w porównaniu do 2020 r. Stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 5,3%.

Tabela nr 1. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Dzierżoniowie w latach 2014 - 2021

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w Dzierżoniowie
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1499 1105 935 733 571 519 687 505

Dane: GUS

Wynagrodzenie:

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dzierżoniowskim wynosiło 4 690,20 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Szczegółowe przedziały wynagrodzenia kadry kierowniczej, pracowników biurowych i pracowników produkcyjnych przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela nr 2. Wynagrodzenie kadry kierowniczej, pracowników biurowych i pracowników produkcyjnych w PLN

Kadra kierownicza oraz pracownicy biurowi PLN
minimum optimum maksimum
Dyrektor Zakładu (do 100 pracowników) 23000 25000 33000
Dyrektor Zakładu (od 100 do 500 pracowników) 25000 35000 40000
Dyrektor Zakładu ( powyżej 500 pracowników) 35000 40000 50000
Kierownik Produkcji 15000 18000 23000
Mistrz Zmianowy 6500 8500 10000
Kierownik Jakości 12000 15000 20000
Inżynier Jakości
(3-5 lat doświadczenia)
7000 8000 10000
Kierownik Inżynierii 16000 18000 20000
Inżynier Procesu Produkcyjnego
(3-5 lat doświadczenia)
6500 8500 12000
Kierownik Projektu 12000 14000 16000
Inżynier Projektu
(3-5 lat doświadczenia)
9000 10000 12000
Kierownik Lean 13000 16000 20000
Inżynier Produkcji Lean
(3-5 lat doświadczenia)
7000 9000 12000
Kierownik Utrzymania Ruchu 14000 16000 18000
Inżynier Utrzymania Ruchu
(3-5 lat doświadczenia)
8000 10000 11000
Inżynier narzędziowy (3-5 lat doświadczenia) 9000 10000 12000
Kierownik R&D  (od 10-15 pracowników) 17000 21000 28000
Inżynier R&D 10000 11000 14000
Inżynier Produktu (3-5 lat doświadczenia) 9000 11000 12000
Kierownik logistyki 15000 18000 23000
Planista Produkcji (3-5 lat doświadczenia) 7500 8500 10000
Specjalista ds. Logistyki (3-5 lat doświadczenia) 7000 8000 9000
Kierownik Magazynu (produkcja) 10000 14000 16000
Kierownik Transportu (produkcja) 10000 14000 16000
Kierownik ds. BHP 11000 15000 20000
Specjalista ds. BHP (3-5 lat doświadczenia) 7000 8000 9000
Kierownik Zakupów 14000 16000 20000
Specjalista ds. Zakupów 8000 9000 10000

 

Pracownicy produkcyjni PLN
minimum optimum maksimum
nisko wykwalifikowani 3010 3500 4500
średnio wykwalifikowani 3500 4500 5500
wysoko wykwalifikowani 5000 6000 7000

Dane: HAYS Poland Sp. z o.o.

Najczęściej oferowane benefity pozapłacowe:

 • Pakiet medyczny
 • Karta sportowa
 • Ubezpieczenie na życie
 • Telefon komórkowy
 • Dofinansowanie posiłków
 • Dofinansowanie dojazdów do miejsca pracy
 • Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych
 • Samochód służbowy
Data publikacji: 11.08.2020 12:41:39
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 22.04.2022 13:51:35
Liczba odsłon: 197