Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców | Invest Dzierżoniów

Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców

Od listopada 2019r. działa Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców przy Burmistrzu Dzierżoniowa, która jest dobrowolnym ciałem doradczym i opiniodawczym składającym się z przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się przedsiębiorczością i rynkiem pracy oraz Radnych Rady Miejskiej.

Do zakresu działań Rady należą w szczególności sprawy związane z rozwojem gospodarczym Miasta, w tym:

 • wspieranie polityki rozwoju gospodarczego Miasta,
 • aktywizacja gospodarcza,
 • zgłaszanie potrzeb i problemów lokalnych przedsiębiorców,
 • współorganizacja wydarzeń i działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.

W celu przystąpienia do Rady należy złożyć deklarację członkowską dla przedsiębiorcy lub deklarację członkowską dla organizacji i instytucji.
Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pani Joanna Walczybok tel. 74 645 08 68, e-mail: jwalczybokatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

          Logo Dzierżoniowska Rada Przedsiebiorców

W Skład Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców wchodzą:

 •     Diana Kaczyńska - właścicielka firmy DiART (przewodnicząca rady)
 •     Katarzyna Iwko - Dyrektor Zakładu GE Aviation Dzierżoniów (wiceprzewodnicząca rady)
 •     Renata Szydłowska - Szubert -  Dyrektor Działu Personalnego Cooper Standard Polska Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca rady)
 •     Katarzyna Barska - właścicielka firmy MOVE AND MÓW Mobilne Centrum Językowe
 •     Dariusz Cykowski - właściciel firmy Usługi Turystyczne Mateo
 •     Adrianna Droszczak - właścicielka firmy „Build” Adrianna Droszczak
 •     Justyna Gądek - właścicielka firmy Justyna Gądek
 •     Martyna Kałuża - właścicielka firmy Dietetyk Kliniczny Martyna Kałuża
 •     Maciej Kiesewetter - radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 •     Grażyna Kotasek - współwłaścicielka firmy Foto-Techni-Color S.C.
 •     Tomasz Krupski - współwłaściciel firmy Aklima DKT Tomasz Krupski Sp. J.
 •     Beata Mikołajczyk – Właścicielka firmy pn. Pasmanteria Beata Mikołajczyk
 •     Tomasz Mitraszewski - prezes Zarządu firmy Concept Sp. z o.o.
 •     Michał Mroszczak - właściciel Grupy MR Michał Mroszczak
 •     Małgorzata Prewandowska - właścicielka firmy "Jaś i Małgosia" Małgorzata Prewandowska
 •     Izabela Sehn-Wójcik - właścicielka firmy Decoro
 •     Tadeusz Skrzypek - właściciel Kancelarii Pro-3R Tadeusz Skrzypek
 •     Rafał Walter - współwłaściciel firmy Systemy Grzewcze AR
 •     Monika Zawilak - dyrektor PUP Dzierżoniów
 •     Zbigniew Zeń - radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa/Właściciel firmy "Euro-Ekspres" Transport-Spedycja-Logistyka Zbigniew Zeń
 •     Aneta Ziemkiewicz – Właścicielka firmy pn. Przedsiębiorstwo Handlowe Aneta Ziemkiewicz

Zdjęcie członków Dzierżoniowskiej Rady Przedsiebiorców           Zdjęcie członków Dzierżoniowskiej Rady Przedsiebiorców

Plan pracy Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców
Najważniejszym zadaniem Rady w 2021 roku będzie wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Działania Rady skupią się na następujących obszarach:
 • działalności przedsiębiorców zlokalizowanych na ternie dzierżoniowskiego rynku,
 • działalności młodych firm
 • działalności firm rodzinnych,
 • współpracy z dużymi firmami,
 • współpracy z Instytucji Otoczenia Biznesu oraz samorządem,
 • uruchomienie kampanii Dzierżoniów – Kupuj Lokalnie.
Spotkania Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców w 2022 roku
 • 24 marca 2022 roku - spotkanie odbyło się w w Restauracji Ukraińsko-Gruzińskiej UZWAR. Najważniejsze tematy podjęte podczas spotkania to: powitanie nowych członkiń - Pani Katarzyny Iwko oraz Pani Katarzyny Kinzhybalo, informacja o nowym programie zwolnień w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz podsumowanie dot. pomocy de minimis dla przedsiębiorców, przedstawienie aktualnej sytuacji, dotyczącej uchodźców z Ukrainy i oferowanej im pomocy.

 • 28 kwietnia 2022 roku - spotkanie odbyło się w Palarni Kawy ElKawa. Najważniejsze tematy podjęte podczas spotkania to: podsumowanie spotkania dot. Rewitalizacji Centrum Miasta Dzierżoniów, podsumowanie akcji sadzenia lilaków z 2 kwietnia 2022 r., przedstawienie aktualnej sytuacji, dotyczącej uchodźców z Ukrainy i oferowanej im pomocy, informacja na temat kampanii Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie, propozycja zorganizowania konferencji dla przedsiębiorców w Dzierżoniowie.  

 • 25 maja 2022 roku - spotkanie odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej PSONI w Dzierżoniowie. Najważniejsze tematy podjęte podczas spotkania to: informacja o celach i projekcie „Globalne cele dla miast”, realizowanym przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie w partnerstwie z 18 miastami europejskimi, przedstawienie oferty i projektów realizowanych przez Fundację Manufaktura Inicjatyw, informacja Pana Tadeusza Skrzypka dot. działań na rzecz osób  niepełnosprawnościami, przedstawienie aktualnej sytuacji, dotyczącej uchodźców z Ukrainy i oferowanej im pomocy.

 • 21 czerwca 2022 roku - uroczyste otwarcie Alei Lilakowej Przedsiębiorców. Więcej informacji w artykule.

Data publikacji: 11.08.2020 13:01:14
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 05.08.2022 13:51:09
Liczba odsłon: 267