Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców | Invest Dzierżoniów

Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców

Od listopada 2019r. działa Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców przy Burmistrzu Dzierżoniowa, która jest dobrowolnym ciałem doradczym i opiniodawczym składającym się z przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się przedsiębiorczością i rynkiem pracy oraz Radnych Rady Miejskiej.

Do zakresu działań Rady należą w szczególności sprawy związane z rozwojem gospodarczym Miasta, w tym:

 • wspieranie polityki rozwoju gospodarczego Miasta,
 • aktywizacja gospodarcza,
 • zgłaszanie potrzeb i problemów lokalnych przedsiębiorców,
 • współorganizacja wydarzeń i działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.

W celu przystąpienia do Rady należy złożyć deklarację członkowską dla przedsiębiorcy lub deklarację członkowską dla organizacji i instytucji.
Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pani Joanna Walczybok tel. 74 645 08 68, e-mail: jwalczybokatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

          Logo Dzierżoniowska Rada Przedsiebiorców

W Skład Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców wchodzą:

 • Diana Kaczyńska - właścicielka firmy DiART (przewodnicząca rady
 • Katarzyna Iwko - Dyrektor Zakładu GE Aviation Dzierżoniów (wiceprzewodnicząca rady)
 • Renata Szydłowska - Szubert -  Dyrektor Działu Personalnego Cooper Standard Polska Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca rady)
 • Katarzyna Barska - właścicielka firmy MOVE AND MÓW Mobilne Centrum Językowe
 • Dariusz Cykowski - właściciel firmy Usługi Turystyczne Mateo
 • Adrianna Droszczak - właścicielka firmy „Build” Adrianna Droszczak
 • Elżbieta Dzwolak - właścicielka firmy Palarnia Kawy ElKawa
 • Justyna Gądek - właścicielka firmy Justyna Gądek
 • Martyna Kałuża - właścicielka firmy Dietetyk Kliniczny Martyna Kałuża
 • Maciej Kiesewetter - radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 • Grażyna Kotasek - współwłaścicielka firmy Foto-Techni-Color S.C.
 • Tomasz Krupski - współwłaściciel firmy Aklima DKT Tomasz Krupski Sp. J.
 • Beata Mikołajczyk – Właścicielka firmy pn. Pasmanteria Beata Mikołajczyk
 • Tomasz Mitraszewski - prezes Zarządu firmy Concept Sp. z o.o.
 • Michał Mroszczak - właściciel Grupy MR Michał Mroszczak
 • Małgorzata Prewandowska - właścicielka firmy "Jaś i Małgosia" Małgorzata Prewandowska
 • Tadeusz Skrzypek - właściciel Kancelarii Pro-3R Tadeusz Skrzypek
 • Rafał Walter - współwłaściciel firmy Systemy Grzewcze AR
 • Monika Zawilak - dyrektor PUP Dzierżoniów
 • Zbigniew Zeń - radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa/Właściciel firmy "Euro-Ekspres" Transport-Spedycja-Logistyka Zbigniew Zeń
 •  Aneta Ziemkiewicz – Właścicielka firmy pn. Przedsiębiorstwo Handlowe Aneta Ziemkiewicz
 •  Katarzyna Żyła - przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzierżoniowie
 •  Katarzyna Kinzhybalo- właścicielka firmy SUNDUK

Zdjęcie członków Dzierżoniowskiej Rady Przedsiebiorców           Zdjęcie członków Dzierżoniowskiej Rady Przedsiebiorców

Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców

Plan pracy Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców
Najważniejszym zadaniem Rady w 2021 roku będzie wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Działania Rady skupią się na następujących obszarach:
 • działalności przedsiębiorców zlokalizowanych na ternie dzierżoniowskiego rynku,
 • działalności młodych firm
 • działalności firm rodzinnych,
 • współpracy z dużymi firmami,
 • współpracy z Instytucji Otoczenia Biznesu oraz samorządem,
 • uruchomienie kampanii Dzierżoniów – Kupuj Lokalnie.
Spotkania Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców w 2022 roku:
 • 24 marca 2022 roku - spotkanie odbyło się w w Restauracji Ukraińsko-Gruzińskiej UZWAR. Najważniejsze tematy podjęte podczas spotkania to: powitanie nowych członkiń - Pani Katarzyny Iwko oraz Pani Katarzyny Kinzhybalo, informacja o nowym programie zwolnień w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz podsumowanie dot. pomocy de minimis dla przedsiębiorców, przedstawienie aktualnej sytuacji, dotyczącej uchodźców z Ukrainy i oferowanej im pomocy.

 • 28 kwietnia 2022 roku - spotkanie odbyło się w Palarni Kawy ElKawa. Najważniejsze tematy podjęte podczas spotkania to: podsumowanie spotkania dot. Rewitalizacji Centrum Miasta Dzierżoniów, podsumowanie akcji sadzenia lilaków z 2 kwietnia 2022 r., przedstawienie aktualnej sytuacji, dotyczącej uchodźców z Ukrainy i oferowanej im pomocy, informacja na temat kampanii Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie, propozycja zorganizowania konferencji dla przedsiębiorców w Dzierżoniowie.  

 • 25 maja 2022 roku - spotkanie odbyło się w Zakładzie Aktywności Zawodowej PSONI w Dzierżoniowie. Najważniejsze tematy podjęte podczas spotkania to: informacja o celach i projekcie „Globalne cele dla miast”, realizowanym przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie w partnerstwie z 18 miastami europejskimi, przedstawienie oferty i projektów realizowanych przez Fundację Manufaktura Inicjatyw, informacja Pana Tadeusza Skrzypka dot. działań na rzecz osób  niepełnosprawnościami, przedstawienie aktualnej sytuacji, dotyczącej uchodźców z Ukrainy i oferowanej im pomocy.

 • 21 czerwca 2022 roku - uroczyste otwarcie Alei Lilakowej Przedsiębiorców. Więcej informacji w artykule.

 • 23 listopada 2022 roku - spotkanie odbyło się w GE Aviation Dzierżoniów. Najważniejsze tematy podjęte podczas spotkania to: wręczenie aktu powołania do Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców – Pani Elżbiecie Dzwolak, właścicielce Palarnia Kawy Elkawa, omówiono plan pracy Rady na najbliższe miesiące, ustalono terminy spotkań, uruchomienie kolejnej edycji Konkursu na Najładniejszą Witrynę Świąteczną, omówiono tematy na Noworoczne Spotkanie Biznesu 2023.

Data publikacji: 11.08.2020 13:01:14
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 30.12.2022 08:53:07
Liczba odsłon: 350