Charakterystyka lokalnej gospodarki

Dzierżoniów cechuje się wysokim poziomem przedsiębiorczości. Na koniec 2019 roku w mieście zarejestrowane były 4223 podmioty gospodarcze, w tym 2581 jednoosobowych działalności gospodarczych. Na terenie miasta funkcjonują 2 duże zakłady zatrudniające więcej niż 250 osób. Od 2017 roku w mieście zauważalny jest wzrost liczby nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych.

Tabela. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie w latach 2014 - 2019

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie w latach 2014-2019 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok
297 265 248 285 288 295

Dane: GUS

W Dzierżoniowie dominuje przemysł:

 • elektroniczny, chemiczny,
 • lotniczy,
 • motoryzacyjny i elektromobilności,
 • elektryczny,
 • elektrotechniczny i elektromechaniczny
 • obróbka metalu dla przemysłu, galwanizacja

Produkty wytwarzane w mieście:

 • zawory, kurki do instalacji przemysłowych
 • uszczelki i uszczelniacze do samochodów osobowych
 • folie optyczne do ekranów LCD
 • urządzenia elektryczne i siłowe
 • części metalowe dla branży motoryzacyjnej i przemysłu elektrotechnicznego
 • wyroby poliuretanowe
 • podzespoły do baterii do samochodów elektrycznych
 • akcesoria dachowe
 • meble
 • metalowe elementy konstrukcyjne
 • chemia budowlana

Najliczniejsze branże w mieście (według kodów PKD 2007):

 • Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli - 970 firm
 • Obsługa runku nieruchomości - 722 firmy
 • Budownictwo - 429 firm
 • Przetwórstwo przemysłowe - 416 firm
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 344 firmy
 • Pozostała działalność usługowa - 274 firmy
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 239 firm
 • Transport i gospodarka magazynowa - 204 firmy