Charakterystyka lokalnej gospodarki | Invest Dzierżoniów

Charakterystyka lokalnej gospodarki

Dzierżoniów cechuje się wysokim poziomem przedsiębiorczości. Na koniec 2021 roku w mieście zarejestrowane były 4.322 podmioty gospodarcze, w tym 2.635 jednoosobowych działalności gospodarczych. Na terenie miasta  funkcjonują 2 duże zakłady zatrudniające więcej niż 250 osób.

W latach 2017-2019 w mieście zauważalny był  wzrost liczby nowo rejestrowanych  podmiotów gospodarczych. W 2020r. nastąpił spadek tej liczby do 247 podmiotów. W 2021r. liczba ta utrzymywała się na podobnym poziomie.

Tabela. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie w latach 2015 - 2021

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie w latach 2015-2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
265 248 285 288 295 247 249

Dane: GUS

W Dzierżoniowie dominuje przemysł:

 • motoryzacyjny i elektromobilności
 • chemiczny
 • lotniczy
 • elektryczny
 • elektrotechniczny i elektromechaniczny
 • obróbka metalu dla przemysłu, galwanizacja
 • elektroniczny

Produkty wytwarzane w mieście:

 • zawory, kurki do instalacji przemysłowych
 • uszczelki i uszczelniacze do samochodów osobowych
 • urządzenia elektryczne i siłowe
 • części metalowe dla branży motoryzacyjnej i przemysłu elektrotechnicznego
 • wyroby poliuretanowe
 • podzespoły do baterii do samochodów elektrycznych
 • akcesoria dachowe
 • meble
 • metalowe elementy konstrukcyjne
 • chemia budowlana

Najliczniejsze branże w mieście (według kodów PKD 2007):

 • Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli - 981 firm
 • Obsługa runku nieruchomości - 734 firmy
 • Budownictwo - 496 firm
 • Przetwórstwo przemysłowe - 424 firmy
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 357 firm
 • Pozostała działalność usługowa - 302 firmy
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 250 firm
 • Transport i gospodarka magazynowa - 199 firm

 

Data publikacji: 11.08.2020 12:40:45
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 08.12.2022 13:42:47
Liczba odsłon: 155