Charakterystyka lokalnej gospodarki

Dzierżoniów cechuje się wysokim poziomem przedsiębiorczości. Na koniec 2022 roku w mieście zarejestrowanych było  4.455 podmiotów gospodarczych, w tym 2.736  jednoosobowych działalności gospodarczych. Na terenie miasta  funkcjonują 2 duże zakłady zatrudniające więcej niż 250 osób.

W latach 2017-2019 w mieście  nastąpił  wzrost liczby nowo rejestrowanych  podmiotów gospodarczych. W latach 2020 -2021 ze względu na negatywne skutki koronowirusa SARS-CoV-2 zauważalny był spadek tej liczby do 249 podmiotów na koniec 2021 r. W  2022 r. liczba ta wzrosła do 269 podmiotów.

Tabela. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie w latach 2016 - 2022

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w Dzierżoniowie w latach 2016-2022
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
248 285 288 295 247 249 269

Dane: GUS

W Dzierżoniowie dominuje przemysł:

 • motoryzacyjny i elektromobilności
 • chemiczny
 • lotniczy
 • elektryczny
 • elektrotechniczny i elektromechaniczny
 • obróbka metalu dla przemysłu, galwanizacja
 • elektroniczny

Produkty wytwarzane w mieście:

 • zawory, kurki do instalacji przemysłowych
 • uszczelki i uszczelniacze do samochodów osobowych
 • urządzenia elektryczne i siłowe
 • części metalowe dla branży motoryzacyjnej i przemysłu elektrotechnicznego
 • wyroby poliuretanowe
 • podzespoły do baterii do samochodów elektrycznych
 • akcesoria dachowe
 • meble
 • metalowe elementy konstrukcyjne
 • chemia budowlana

Najliczniejsze branże w mieście (według kodów PKD 2007):

 • Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli - 979 firm
 • Obsługa runku nieruchomości - 741 firm
 • Budownictwo - 522 firmy
 • Przetwórstwo przemysłowe - 422 firmy
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 367 firm
 • Pozostała działalność usługowa - 317 firm
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 257 firm
 • Transport i gospodarka magazynowa - 186 firm