Dlaczego warto u nas zainwestować | Invest Dzierżoniów

Dlaczego warto u nas zainwestować

Miasto przyciąga inwestorów atrakcyjnym usytuowaniem geograficznym (położenie w bliskiej odległości od dróg krajowych, granicy czeskiej i niemieckiej oraz metropolii wrocławskiej), a także dużym potencjałem społeczno-ekonomicznym. W mieście zarejestrowanych jest ponad 4.500 podmiotów gospodarczych. Choć większość z nich stanowi biznes z rodzimym kapitałem, to także zagraniczni inwestorzy chętnie lokują swój biznes w Dzierżoniowie. Na terenie miasta zainwestowali już Niemcy, Amerykanie, Koreańczycy, Duńczycy, Szwedzi, Włosi, Austriacy i Francuzi. Coraz większy udział w dzierżoniowskiej gospodarce mają nowoczesne technologie.

Gdzie nas szukać?

Dzierżoniów zlokalizowany jest w południowo wschodniej  części województwa dolnośląskiego i zajmuje powierzchnię 20,07 km2. Odległość od miasta wojewódzkiego Wrocławia to 60 km (ok. 1 h).

Z Dzierżoniowa dojedziesz do:

 • Berlina w 4 h (350 km)
 • Pragi w 3,5 h (235 km)
 • Warszawy w 4,5 h (410 km)
 • Wiednia w 5 h (375 km)
 • Lotniska we Wrocławiu w 1 h (60 km)
 • Autostrady A4 ze zjazdem w Kostomłotach w niecałą godzinę (50 km)

Potencjał ludzki

 • 5 723,65 zł - tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie (85,40 % wynagrodzenia w Polsce) wg. stanu na 31.12.2022 r.
 • 1629 uczniów kształci się w szkołach zawodowych i technicznych
 • 32 kierunków kształcenia zawodowego i technicznego
 • 5 967 corocznych absolwentów Politechniki Wrocławskiej
 • 14 wydziałów na Politechnice Wrocławskiej w tym między innymi: wydział chemiczny, mechaniczny, elektroniki, elektryki

Podstrefa Dzierżoniów

Kluczową rolę w rozwoju lokalnej gospodarki odgrywa Dzierżoniowska Podstrefa. Funkcjonuje ona w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i oferuje korzystne warunki do lokowania inwestycji. Na koniec 2023r. na terenie dzierżoniowskiej podstrefy funkcjonowało 18 firm (w oparciu o zezwolenia strefowe i decyzje o wsparciu). Podmioty te zainwestowały łącznie ponad 562,8 mln zł i zatrudniały 2.394 osób. Podstrefa Dzierżoniów jest największym pracodawcą w powiecie dzierżoniowskim.

Inwestor rozpoczynający lub rozwijający działalność na terenie miasta ma możliwość skorzystania z preferencji podatkowych: zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zwolnienia z podatku dochodowego. Dobra kondycja dzierżoniowskiej gospodarki wpływa pozytywnie na poziom bezrobocia oraz zamożność społeczeństwa. Bezrobocie z roku na rok maleje, a płace systematycznie rosną.

 Mapa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Dzierżoniów z zaznaczonymi terenami inwestycyjnymi. Kolor szary - tereny zainwestowane, kolor łososiowy - tereny do zainwestowania, kolor żółty tereny będące własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów, różowa linia oznacza granicę miasta. Mapa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Dzierżoniów.
Mapa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Dzierżoniów

Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Dzierżoniowski Park Przemysłowy zlokalizowany jest  w pobliżu Dzierżoniowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Strefowej i zajmuje powierzchnię 7,5 ha. Na części tego obszaru Invest-Park Development - spółka, której udziałowcem jest Gmina Miejska Dzierżoniów, w oparciu o pozyskane fundusze europejskie wybudowała dwie hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem sanitarno-biurowym. Pierwszą, o powierzchni 2890 m², oddano do użytku w 2011 roku, następnie w 2017r. rozbudowano o kolejne 950  m². Aktualnie dwie firmy (Edytor Drukarnia-Wydawnictwo oraz Broen Poland Sp. z o.o.) prowadzą w nich swoją działalność. W drugiej hali, o powierzchni 4018 m², oddanej do użytku w 2014 roku, działalność prowadzą Franklin Produkts Sp. z o.o. oraz Broen Poland Sp. z o.o.

Kolejną modułową halę produkcyjną z gotowym zapleczem biurowym, Invest-Park Development  wybuduje w Dzierżoniowie w  II kwartale 2024r. To odpowiedź na potrzebę rynku i sprawdzone już w naszym mieście rozwiązanie.Najnowsza inwestycja spółki to  ponad 5 tys. metrów kwadratowych hali produkcyjnej, podzielonej na cztery niezależne moduły, oraz 510 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.

 • Moduły A i D hale o powierzchni 1456 m2
 • Moduł B i C hale o powierzchni 1075 m2

Zainteresowanych wynajmem prosimy o kontakt tel.: 535 050 858

Zachęty inwestycyjne stosowane w mieście

 • Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców przy Burmistrzu Dzierżoniowa
 • Istnienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE „INVEST – PARK” Podstrefa Dzierżoniów, oferującej korzystne i atrakcyjne warunki dla inwestorów,
 • Pomoc w procedurze administracyjnej dzięki funkcjonującemu w mieście Gminnemu Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE), 
 • Korzystne położenie geograficzne ze względu na bliskość dróg krajowych, autostrad i lotniska
 • Stała poprawa dostępności komunikacyjnej, realizowana poprzez takie inwestycje jak budowa obwodnicy południowej części miasta czy przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 Dzierżoniów - Łagiewniki,
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
 • Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 5 lat,
 • Promocja przedsiębiorczości.

Nasze największe atuty

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park”,
 • rozwinięta edukacja zawodowa i techniczna,
 • bliskość ośrodków akademickich,
 • duża liczba zakładów przemysłowych,
 • wykwalifikowani pracownicy,
 • bardzo dobra infrastruktura techniczna,
 • wiele możliwości spędzania wolnego czasu.

Co mówią o nas przedsiębiorcy?

Logo firmy Beewatec Sp. z o.o.

"Dzierżoniów jest doskonałym miejscem do inwestowania i prowadzenia biznesu. Sprzyjający inwestorom klimat gospodarczy, otwartość mieszkańców na nowe miejsca pracy, a przede wszystkim wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych zaskakuje w pozytywnym tego słowa znaczeniu.Zaangażowanie władz miasta w rozwój infrastruktury oraz wsparcie dla nowych inwestycji i istniejących już firm sprawiają, że Dzierżoniów jest atrakcyjnym miejscem. Dodatkowym atutem, co potwierdzają nasi goście  jest lokalizacja i piękny widok z okien naszej firmy na Góry Sowie." - Tomasz Słobodziński, Dyrektor Zakładu Beewatec Sp. z o.o. w latach 2016-2018.

Logo firmy Venti Sp. jawna

"W związku z intensywnym rozwojem firmy postanowiliśmy zainwestować w zakup nieruchomości w Dzierżoniowie. Pomoc i zaangażowanie ze strony Urzędu Miasta i pracowników, zwłaszcza Wydziału Rozwoju Miasta okazała się być niezastąpiona. Stworzony w Urzędzie Miasta Punkt Obsługi Inwestora, gdzie przedsiębiorcy otrzymują wsparcie to rozwiązanie, które znacząco ułatwia rozeznanie się w ofercie jaką oferuje gmina. Nasza firma skorzystała dzięki tej pomocy ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, jak również z dofinansowania na zakup nowych maszyn i urządzeń, które pozwolą na rozwój firmy i rozszerzenie oferty produktów i usług." - Jacek Turczyński, przedsiębiorca, właściciel firmy Venti J.Turczyński Sp. jawna

Logo firmy PCE Sp. z o.o.

"Władze miasta wykazały bardzo duże zainteresowanie lokalną gospodarką, bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami przedsiębiorstw i to nie tylko tymi, które znajdują się na strefie ekonomicznej ale również tymi, które znajdują się poza strefą. Atmosfera w mieście sprzyja rozwojowi firm, które dążą do realizacji swoich zamierzeń i jest to zarówno sukcesem przedsiębiorstw, jak i sukcesem miasta i jego zarządu." - Justyna Pakuła, Dyrektor Organizacyjny PCE Polska Sp. z o.o.

Logo firmy Icomp Sp. jawna "Podczas 18 lat naszej działalności w Dzierżoniowie stawaliśmy przed wyzwaniami związanymi z potrzebami magazynowymi wielokrotnie. W 2006 roku kontaktując się z Urzędem uzyskaliśmy cenne informacje na temat zwolnienia z podatku od nieruchomości. W 2018 roku szukając działki pod budowę magazynu kilkukrotnie kontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta. Pracownicy Urzędu wykazywali dużo zaangażowania i pomagali nam znaleźć odpowiednią lokalizację, czy też przedstawili dostępne programy wsparcia." - Łukasz Juszczyk, przedsiębiorca, wspólnik iCOMP.pl Ł.Juszczyk i J.Padula Sp. jawna

 

Gospodarka Polski

Gospodarka dzieli się na 3 główne sektory – rolnictwo, przemysł i usługi. W Polsce, tak jak w większości miejsc na świecie, najpierw rozwinęło się rolnictwo. Od XIX wieku na dużą skalę zaczął rozwijać się przemysł. Po II wojnie światowej władze komunistyczne oparły naszą gospodarkę na przemyśle ciężkim, bazującym na wydobyciu węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Dopiero po przełomowym 1989 roku, kiedy przeszliśmy na gospodarkę wolnorynkową, z pełną mocą mogły zacząć rozwijać się usługi – handel, transport, telekomunikacja, bankowość, edukacja, turystyka, ochrona środowiska i wiele innych.
Obecnie w Polsce dominują usługi. Liderem jest Handel hurtowy i detaliczny, transport, zakwaterowanie i przemysł spożywczy. Na drugim miejscu plasuje się Przemysł, a na trzecim Administracja publiczna, obrona narodowa, edukacja, służba zdrowia i działalność socjalna. Kolejne pozycje zajmują: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Budownictwo i Nieruchomości.
W Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny na 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin.
Administracja państwowa dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową. Administracja rządowa to zespół organów administracyjnych kierowanych przez Radę Ministrów. Administracja samorządowa to administracja szczebla lokalnego oraz regionalnego.

Więcej informacji dotyczących gospodarki Polski oraz atrakcyjności inwestycyjnej znajduje na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

CZAS WOLNY

Dzierżoniów położony jest na Przedgórzu Sudeckim w bezpośredniej bliskości Gór Sowich, co sprzyja turystyce górskiej (pieszej i rowerowej) oraz uprawianiu sportów zimowych - narciarstwa biegowego i zjazdowego.
Góry Sowie to także jedne z najbardziej tajemniczych pasm górskich w Polsce. Jedną z atrakcji Gór Sowich są tajemnicze budowle, korytarze i sztolnie tzw. „Projektu Riese” pozostawione pod ziemią przez hitlerowców (Sztolnie Walimskie, Kompleks Osówka czy Włodarz). Do dziś nie do końca znane jest ich przeznaczenie.
Na terenie miasta znajduje się duża liczba zabytkowych obiektów, które można poznać pokonując Dzierżoniowski Trakt Smoka. Jest to miejska trasa turystyczno-spacerowa obejmująca najciekawsze zabytki i obiekty turystyczne Dzierżoniowa m.in.: Ratusz i wieżę widokową, Kamienicę Kellnera w Rynku, Kaplicę Sadebecków i Sukiennice, Kościół pw. św. Jerzego, Młyn Hilberta, Dom Kata, Synagogę, Mury obronne, Wieżę ciśnień, Kino „Zbyszek”, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.
W mieście powstała także trasa turystyczna TRAKT DIORY, będącą zarazem ścieżką edukacyjną ukazująca dziedzictwo Diory. Rozmieszczone w staromiejskim centrum Dzierżoniowa mosiężne radioodbiorniki (w skali 1: 1) „opowiadają” o historii przemysłu radiofonicznego i jego wpływie na rozwój miasta.

W mieście rocznie organizowanych jest:
•    Ponad 50 wydarzeń rekreacyjno - sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, tenis ziemny, BMX, kryterium kolarskie, gala boksu zawodowego, festiwal balonów, biegi, jujitsu, zawody pływackie, festyny)
•    35 spektakli
•    30 koncertów
•    11 imprez cyklicznych (m.in. Poezja na murach, Miodobranie, Dni Miasta, Mikołaj w Rynku)
•    300 seansów kinowych

Baza sportowo - rekreacyjna:
Obiekty sportowe:
•    dwa boiska z nawierzchnią trawiastą do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną szutrową o wymiarach 105 x 66 m oraz 95 x 70 m
•    pełnowymiarowe boisko z trawy syntetycznej – hala pneumatyczna (balon) o wymiarach 90 x 70 m z podziałem na 3 niezależne boiska (oddzielone rozkładanymi kotarami) o wymiarach 28 x 68 m
•    stadion z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej z trybunami na 300 miejsc,
•    Sale sportowe: taekwondo, karate kyokushin, zapasy, brazylijskie JU JITSU, MMA, Sumo, Gym bokserski,
•    Baseny: kryty i odkryty
•    Korty tenisowe: 7 odkrytych kortów, 2 korty zawodowe, sala ćwiczeń tenisa stołowego
•    Siłownie
•    Ścianka wspinaczkowa
•    Tor BMX

Miejsca rekreacji:
•    Aleja Bajkowych Gwiazd (place zabaw, wodny plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego, trampoliny, tyrolka)
•    Place zabaw
•    Siłownie plenerowe
•    Ścieżki rowerowe

Obiekty kulturalne:
•    Kino
•    Muzeum Miejskie Dzierżoniowa
•    Biblioteki

Baza noclegowa:
Na terenie gminy znajdują się 4 hotele, które łącznie oferują 146 miejsc noclegowych.
•    VERSANT DOM SPA – hotel **** (20 miejsc noclegowych)
•    DELTA IN - hotel *** (53 miejsca noclegowe)
•    VILLA BERGERA – hotel ** (13 miejsc noclegowych)
•    OSiR – hotel * (60 miejsc noclegowych)

Data publikacji: 11.08.2020 12:39:08
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 09.05.2024 10:16:46
Liczba odsłon: 833