Instytucje wspierające biznes

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. powstała w  1997 roku, obecnie skupia 174 gminy, 245 inwestorów  oraz 65 tys. pracowników.  Do zadań Spółki należy przede wszystkim prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie oraz działań skierowanych na rozwój strefy poprzez gospodarowanie majątkiem, rozbudowę infrastruktury oraz kompleksową i fachową obsługę inwestorów. Spółka zarządzająca ma uprawnienia do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż gruntów oraz prawo udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie.

Wałbrzyska strefa obejmuje 3502 ha terenu w 51 lokalizacjach i jest największą  i najbardziej z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

Kontakt:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16,58-306 Wałbrzych
tel.: +48  74 664 91 64
e-mail: investatinvest-park [dot] com [dot] pl
www. invest-park.com.pl

obraz przedstawia logotyp Invest - Park Sp. z o.o

Działania Spółki INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. skupiają się głównie na modernizacji, budowie i udostępnianiu nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych, w ramach parków przemysłowych. Obecnie Spółka zarządza nieruchomościami przemysłowymi położonymi w następujących miejscowościach: Dzierżoniowie, Wałbrzychu, Świdnicy i Świebodzicach.
Wszystkie hale są przygotowane w taki sposób, aby elastycznie dopasować je do potrzeb i wymagań przedsiębiorcy zarówno w zakresie powierzchni jak i układu. Spółka oferuje różne formy udostępniania przestrzeni produkcyjno-magazynowych takie jak: najem, leasing (operacyjny lub finansowy) lub sprzedaż.
Wszystkie oferowane przez Spółkę grunty posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej, niezbędnej do funkcjonowania zakładu przemysłowego (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja). Chcąc sprostać oczekiwaniom inwestorów Spółka przyjmuje również zlecenia na budowę hal, jako inwestor zastępczy. Przy takim rozwiązaniu obiekty są projektowane i budowane zgodnie z parametrami określonymi przez inwestora. Spółka posiada również ofertę budowy obiektów  mieszkalnych: wielo i jednorodzinnych   jako zachętę do zainwestowania oraz osiedlenia się.

Kontakt:

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70
tel. (+48) 74 646 25 74
www.ipdevelopment.pl

obraz przedstawia logotyp INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Celem Agencji jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
tel. +48 71 736 63 01
e-mail: biuroatdawg [dot] pl

obraz przedstawia logotyp Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Dolnośląscy Pracodawcy - to związek pracodawców, który powstał w 1992 roku pod nazwą Sudecki  Związek Pracodawców, na podstawie ustawy o organizacji pracodawców oraz w oparciu o statut.  W 2014 roku związek zmienił nazwę na Dolnośląscy Pracodawcy. Dolnośląscy Pracodawcy - to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku skupiająca ponad 150 firm działających w regionie. Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju biznesu.
Dolnośląscy Pracodawcy są członkiem Konfederacji Lewiatan, którą tworzą branżowe i regionalne związki pracodawców, członkowskie indywidualni, pracodawcy posiadający szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy.  

Kontakt:

Dolnośląscy Pracodawcy
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: +48 74 64 80 534
tel.: +48 74 64 80 535
tel. kom.: 530 828 511, 537 991 888
E-mail: biuroatdp [dot] org [dot] pl
www.dolnoslascypracodawcy.pl

obraz przedstawia logotyp Dolnośląskich Pracodawców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu -  to pierwszy punkt kontaktu dla polskiego eksportera i zagranicznego inwestora, gdzie przedsiębiorca pozyska niezbędną wiedzę, pozwalającą zredukować ryzyko biznesowe na nowym rynku. Biura asystują przedsiębiorcom na każdym etapie realizowania projektów. Oferują szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektu biznesowego.
Agencja pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.

Kontakt:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. +48 22 334 98 00
Infolinia: 800 800 120
www.paih.gov.pl

obraz przedstawia logotyp Polskiej  Agencji Inwestycji i Handlu

W Dzierżoniowie funkcjonuje Biuro Regionalne Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S. A.  Biuro świadczy usługi finansowe (np. pożyczki rozwojowe, inwestycyjne) , informacyjne, szkoleniowe, wsparcia inwestycyjnego.

Kontakt:

Biuro Regionalne ARR „AGROREG” S.A.
ul. Świdnicka 38 (II piętro, pokój 29)
58-200 Dzierżoniów
tel.: 513 906 875,
tel.: 513 906 956,
www.agroreg.com.pl

obraz przedstawia logotyp Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S. A.
Data publikacji: 12.08.2020 11:07:30
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 30.04.2021 12:46:35
Liczba odsłon: 15