Wsparcie na poziomie krajowym | Invest Dzierżoniów

Wsparcie na poziomie krajowym

Polska Strefa Inwestycji (PSI)

 

 Logo Polskiej Strefy InwestycjiPolska Strefa Inwestycji (PSI) to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia nowych inwestycji realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym   założeniem PSI jest rozszerzenie na całe terytorium Polski ulg podatkowych dostępnych dotąd wyłącznie na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
Do realizacji programu PSI zostały wyznaczone spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi, których działalność i zadania rząd rozszerzył na obszar całego kraju. W przypadku województwa dolnośląskiego jest to:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Tel.: +48 74 664 91 64, e-mail: investatinvest-park [dot] com [dot] pl
WSSE realizuje zadania PSI m.in. poprzez:

  • udzielanie decyzji o wsparciu, która uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości od 20% do 60% wartości kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (decyzja udzielana jest pod warunkiem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych.
  • umożliwienie dostępu do bazy niezabudowanych nieruchomości przemysłowych położonych w południowo-zachodniej Polsce,
  • umożliwienie zakupu lub wynajmu hal produkcyjnych, magazynowych czy powierzchni biurowych,
  • udzielanie wsparcia w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji,
  • udzielanie wsparcia w zakresie innych form pomocy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
  • umożliwienie dostępu do rozwiniętego rynku m.in. w sektorach: motoryzacyjnym, AGD, maszynowym, chemicznych, spożywczym.

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polski Fundusz Rozwoju

Logo Polskiego Funduszu Rozowju
Obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowanych pod konkretną potrzebę. Jego celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. PAIiH pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają.

W celu jak najlepszej obsługi inwestorów stworzono sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne. Celem COI jest ułatwianie kontaktów pomiędzy inwestorem a władzami lokalnymi.

Województwo Dolnośląskie (COI)

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
Al. Kasztanowa 3a - 5
53-125 Wrocław
tel.: +48 71 736 63 07
e-mail: coiatdawg [dot] pl, coieatdawg [dot] pl
www.dawg.pl

Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

 

Logotyp PAIHto pierwszy punkt kontaktu dla polskiego eksportera i zagranicznego inwestora, gdzie przedsiębiorca pozyska niezbędną wiedzę, pozwalającą zredukować ryzyko biznesowe na nowym rynku. Biura asystują przedsiębiorcom na każdym etapie realizowania projektów. Oferują szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektu biznesowego.
Agencja pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Kontakt:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel. +48 22 334 98 00
Infolinia: 800 800 120
www.paih.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Data publikacji: 26.08.2021 11:01:28
Utworzone przez: admin_vobacom
Data aktualizacji: 25.05.2023 14:06:29
Liczba odsłon: 223