Wsparcie na poziomie regionalnym | Invest Dzierżoniów

Wsparcie na poziomie regionalnym

Regionalne Centra Obsługi Inwestora/ Eksportera (COI/COIE)

Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego.

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Kontakt:

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Al. Kasztanowa 3a - 5
53-125 Wrocław
e-mail: coieatdawg [dot] pl
www.dawg.pl

Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  przy współpracy z samorządami wspiera inicjatywy sprzyjające aktywności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności gospodarki regionu.Współpracę z inwestorami prowadzi powołana w tym celu Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – DAWG, w ramach której działa m.in. Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Celem Agencji jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Kontakt:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
tel. +48 71 736 63 01
e-mail: biuroatdawg [dot] pl,

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji

Informacje dotyczące udzielanego wsparcia  znajdziesz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Informacje dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego można uzyskać na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Jeśli potrzebujesz doradztwa, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację projektu zgłoś się do Głównego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu  
50-411 Wrocław, ul. Słowackiego 12-14,
Tel.: 801 700 008 , Tel. do konsultantów: tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, 71 776 97 64, 71 776 97 65
fax:  71 776 98 41
e-mail:pifeatdolnyslask [dot] pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Data publikacji: 26.08.2021 11:01:28
Utworzone przez: admin_vobacom
Data aktualizacji: 05.05.2023 08:26:01
Liczba odsłon: 208