Wsparcie na poziomie regionalnym | Invest Dzierżoniów

Wsparcie na poziomie regionalnym

Polska Strefa Inwestycji (PSI)

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia nowych inwestycji realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym założeniem PSI jest rozszerzenie na całe terytorium Polski ulg podatkowych dostępnych dotąd wyłącznie na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
Do realizacji programu PSI zostały wyznaczone spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi, których działalność i zadania rząd rozszerzył na obszar całego kraju. W przypadku województwa dolnośląskiego jest to:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Tel.: +48 74 664 91 64, e-mail: investatinvest-park [dot] com [dot] pl

WSSE realizuje zadania PSI m.in. poprzez:
•    udzielanie decyzji o wsparciu, która uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości od 25 do 55% wartości kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (decyzja udzielana jest pod warunkiem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych opisanych w dziale – warunki uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego),
•    umożliwienie dostępu do bazy niezabudowanych nieruchomości przemysłowych położonych w południowo-zachodniej Polsce,
•    umożliwienie zakupu lub wynajmu hal produkcyjnych, magazynowych czy powierzchni biurowych,
•    udzielanie wsparcia w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji,
•    udzielanie wsparcia w zakresie innych form pomocy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
•    umożliwienie dostępu do rozwiniętego rynku m.in. w sektorach: motoryzacyjnym, AGD, maszynowym, chemicznych, spożywczym
Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  przy współpracy z samorządami wspiera inicjatywy sprzyjające aktywności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności gospodarki regionu.Współpracę z inwestorami prowadzi powołana w tym celu Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – DAWG, w ramach której działa m.in. Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Celem Agencji jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Kontakt:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
tel. +48 71 736 63 01
e-mail: biuroatdawg [dot] pl,

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji

Informacje dotyczące udzielanego wsparcia  znajdziesz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi działań prowadzonych przez przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z następujących osi priorytetowych RPO WD 2014-2020:

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Oś priorytetowa 10 Edukacja

Informacje dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego można uzyskać na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Jeśli potrzebujesz doradztwa, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację projektu zgłoś się do Głównego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu  
50-411 Wrocław, ul. Słowackiego 12-14,
Tel.: 801 700 008 , Tel. do konsultantów: tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, 71 776 97 64, 71 776 97 65
fax:  71 776 98 41
e-mail:pifeatdolnyslask [dot] pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Data publikacji: 26.08.2021 11:01:28
Utworzone przez: admin_vobacom
Data aktualizacji: 23.03.2022 09:17:42
Liczba odsłon: 142