Regional level | Invest Dzierżoniów

Regional level

Regional Investor/Exporter Assistance Centers (COI/COIE)

Activities carried out by the Polish Investment and Trade Agency S.A. supports the nationwide network of regional Investor Assistance Centers - Partners of the Polish Investment and Trade Agency S.A. COI was created in close cooperation with marshals of voivodeships who are statutoryly responsible for the promotion of the voivodship and function mainly within the structures of marshal offices and regional development agencies.

The COI staff operates in accordance with the standards set by the Polish Investment and Trade Agency S.A., has been trained at the Agency and is provided with constant substantive assistance of its employees. Each of the units covers the territory of the voivodeship in which it has its seat and is a source of current data on the economy of the voivodeship. The centers also have databases of contacts with local governments and business-related institutions working for the development of the voivodeship.

The main objective of the COI is to provide comprehensive services to investors at the voivodship level. The centers cooperate with the Polish Investment and Trade Agency S.A. in servicing investment projects and they independently provide services to investors who contact them directly.

Contact:

Lower Silesian Agency for Economic Cooperation Ltd.
Investor and Exporter Assistance Center
Al. Kasztanowa 3a - 5
53-125 Wroclaw
e-mail: coieatdawg [dot] pl
www.dawg.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  przy współpracy z samorządami wspiera inicjatywy sprzyjające aktywności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności gospodarki regionu.Współpracę z inwestorami prowadzi powołana w tym celu Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – DAWG, w ramach której działa m.in. Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Celem Agencji jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Kontakt:
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
sekretariat: pok. 304
tel. +48 71 736 63 01
e-mail: biuroatdawg [dot] pl,

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji

Informacje dotyczące udzielanego wsparcia  znajdziesz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi działań prowadzonych przez przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z następujących osi priorytetowych RPO WD 2014-2020:

Jeśli potrzebujesz doradztwa, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację projektu zgłoś się do Głównego Punkt Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu  
50-411 Wrocław, ul. Słowackiego 12-14,
Tel.: 801 700 008 , Tel. do konsultantów: tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, 71 776 97 64, 71 776 97 65
fax:  71 776 98 41
e-mail:pifeatdolnyslask [dot] pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Date of information creation: 06.09.2021 14:13:30
Person creating information: admin_vobacom
Date of last modification: 05.05.2023 08:26:35
Number of views: 229