Communication connections and technical infrastructure | Invest Dzierżoniów

Communication connections and technical infrastructure

RAILWAY:

 • Railway line no. 341 - connecting the Dzierżoniów Śląski station with the Bielawa Zachodnia station.
 • Railway line no. 137 - Katowice - Legnica (so-called Magistrala Podsudecka).

At the Dzierżoniów Śląski station, there is a loading track with a usable length of 561 meters with an adjacent yard and a load front with a length of 173 meters.

ROADS:

 • Voivodeship roads no.: 382, ​​383, 384
 • A4 / E40 motorway – within 50 km (Germany / Poland - Jędrzychowice - Wrocław - Katowice - Kraków - Rzeszów - Korczowa / Krakowiec - Poland / Ukraine), 672.8 km in total
 • National road 8 / E67 – at a distance of 16 km (Czech Republic / Poland - Kudowa Zdrój - Wrocław - Warsaw - Białystok - Budzisk - Poland / Lithuania), a total of 849 km
 • National road 39– at a distance of 16 km (Łagiewniki - Strzelin - Brzeg - Kępno), a total of 116 km
 • National road 35 – 20 km away (Świebodzice, Świdnica, Wrocław), 88 km in total

AIRPORT

 International airport: Wrocław Airport - 50 km

Domestic connections:

 • Gdańsk,
 • Warsaw.

International connections:

 • Norway: Oslo, 
 • Sweden: Stockholm, 
 • Ukraine: Lviv, Kharkiv, Odessa, Zaporizhia, Kiev, 
 • Germany: Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Munich, 
 • Belgium: Brussels,
 • Netherlands: Eindhoven, Amsterdam, 
 • Italy: Bari, Milan , Rome, Cagliari, Palermo, Bologna, Naples
 • United Kingdom: Doncaster, London, Leeds, Birmingham, Nottingham, Bristol, Liverpool, Newcastle upon Tyne, Edinburgh, Manchester, Glasgow, 
 • Cyprus: Larnaca, 
 • Ireland: Cork, Dublin, Shannon, 
 • Iceland: Reykjavík, 
 • Spain: Barcelona, Girona, Madrid , Alicante, Palma de Mallorca, Malaga, Tenerife 
 • Hungary: Budapest, 
 • France: Paris, 
 • Malta: Luqa, 
 • Greece: Crete, Athens, Kos, Kavala, Rhodes, Corfu, Thessaloniki, Santorini (Tera), 
 • Portugal: Faro, 
 • Georgia: Kutaisi, 
 • Bulgaria: Burgas, 
 • Switzerland: Zurich, 
 • Denmark: Copenhagen, 
 • Croatia: Dubrovnik, Zadar, 
 • Montenegro: Podgorica, 
 • Turkey: Antalya, Izmir

TECHNICAL INFRASTRUCTURE

In the context of attracting investments to the city, including direct foreign investments, the technical infrastructure (equipping with gas, electricity, water and sewage networks) and communication infrastructure plays an extremely important role. These are the basic elements taken into account by the investor when making a decision to locate an investment.

 • Electricity: The city is well-equipped with a medium and low voltage network of the required standard.
 • Gas network: The Lower Silesia Voivodship is supplied with natural gas from the national high-pressure gas pipeline system and a system of smaller local branches to the reduction and measurement stations.
 • Heating network: The largest fuel combustion installations in the city of Dzierżoniów belong to the company ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Ltd. All district heating networks are operated by the enterprise.
 • The city has a separate sewage network. The sanitary sewage network is owned by the company Wodociągi i Kanalizacja in Dzierżoniów, and the rain sewage network is owned by the city. Access to the sewage system has approximately 99.9%. city ​​residents.
 • New fiber-optic networks, underground and overhead cable telephone lines dominate. Wireless network technology is also dynamically developing.

 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W kontekście przyciągania inwestycji do miasta, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych, niezwykle ważną rolę odgrywa infrastruktura techniczna (wyposażanie w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną) oraz komunikacyjna. Są to podstawowe elementy brane pod uwagę przez inwestora przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji.

 • Elektroenergetyka: Miasto charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w sieć średnich i niskich napięć o wymaganym standardzie.
 • Sieć gazowa: Województwo dolnośląskie zaopatrywane jest w gaz ziemny z krajowego systemu gazociągów wysokiego ciśnienia oraz układem mniejszych lokalnych odgałęzień do stacji redukcyjno – pomiarowych.
 • Sieć ciepłownicza: Na terenie Miasta Dzierżoniów największe instalacje energetycznego spalania paliw należą do firmy ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Wszystkie  sieci ciepłownicze eksploatowane są przez przedsiębiorstwo.
 • Miasto posiada rozdzieloną sieć kanalizacyjną. Sieć kanalizacji sanitarnej jest własnością spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie, a sieć kanalizacji deszczowej jest własnością miasta. Dostęp do kanalizacji ma około 99,9 %. mieszkańców miasta.
 • Dominują nowe sieci światłowodowe, linie telefoniczne kablowe ziemne oraz napowietrzne. Dynamicznie rozwijana jest także technologia sieci bezprzewodowych.

 

Date of information creation: 29.09.2020 09:58:32
Person creating information: patryk_sm
Date of last modification: 04.10.2021 12:46:02
Number of views: 125