Zwolnienie z podatku od nieruchomości | Invest Dzierżoniów

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ lub POMOCY DE MINIMIS. Pomoc ta ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego Dzierżoniowa.

W ramach REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy realizują nową inwestycję rozumianą jako:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa,
  • rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów (usług) uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.  

Wsparcie udzielane jest na nierozpoczęty projekt inwestycyjny, co oznacza, że żadne prace budowlane czy zakup maszyn i urządzeń nie mogą rozpocząć się przed złożeniem zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy publicznej. Podjęcie przez przedsiębiorstwo prawnie wiążącego zobowiązania np. podpisanie umowy czy zamówienia – oznacza rozpoczęcie projektu.

Regionalna Pomoc Inwestycyjna przysługuje od roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję początkową. Zwolnienie przysługuje na okres 5 lat lub do wykorzystania maksymalnej intensywności pomocy. Uchwała, dotycząca Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w formie POMOCY DE MINIMIS. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych (za wyjątkiem sektora drogowego transportu towarów).

Uchwały, dotyczące pomocy de minimis obowiązują do 31 grudnia 2023 roku.

Dzierżoniowscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie, gdy:

  • prowadzą działalność gastronomiczną w obrębie centrum miasta – zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalnie 2 lata;
  • budują lub przebudowują ogólnodostępne parkingi - zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalnie 2 lata,
  • dokonują w przedsiębiorstwie trwałej likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami – zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 3 lat
  • dokonują zmiany sposobu ogrzewania w przedsiębiorstwie (z nieekologicznego na ekologiczne) - zwolnienie z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 2 lat.

Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zawarte są w poszczególnych uchwałach Rady Miejskiej Dzierżoniowa, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta:

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Pan Marcin Szczepanowski tel. 74 645 08 21, e-mail: mszczepanowskiatum [dot] dzierzoniow [dot] pl  

Data publikacji: 12.08.2020 09:08:56
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 01.06.2021 09:49:35
Liczba odsłon: 107