Sprzedajesz napoje alkoholowe? Ta informacja jest dla Ciebie!

31 stycznia 2021 roku mija termin na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku i dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń za 2021 rok.

Uwaga!  W tym roku 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy. Nie obowiązuje tu jednak zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy! Jeśli planujesz złożyć wniosek osobiście musisz to zrobić do 29 stycznia!

Oświadczenie (do pobrania na dole strony) można złożyć:
•    podczas wizyty w urzędzie - wypełnione oświadczenie wrzuć do urny znajdującej się przy wejściu do Biura Obsługi Klienta,
•    listownie,
•    elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2021 roku – wnoszą opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Opłatę należy uiscić na rachunek Urzędu Miasta w Dzierżoniowie: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 lub w kasie urzędu - z dopiskiem: I rata (jeśli dotyczy), opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych A+B+C oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Pamiętaj! Jeśli nie złożysz oświadczenia lub nie dokonasz opłaty w terminie, Twoje zezwolenie wygaśnie po upływie 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.
Jeśli nie spełnisz tych czynności Twoje zezwolenie wygaśnie, a o jego ponowne wydanie będziesz mógł wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Więcej informacji - Justyna Winiarska, tel. 74 645 08 48, e-mail: jwiniarska at um [dot] dzierzoniow [dot] pl