Klaster Edukacyjny "INVEST in EDU" | Invest Dzierżoniów

Klaster Edukacyjny "INVEST in EDU"

Od 2015 roku Gmina Miejska Dzierżoniów aktywnie współpracuje jako Partner z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną  „INVEST-PARK” w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”.

Celem Klastra jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy.
Klaster kładzie również nacisk na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z nauką i biznesem, a także poprzez transfer wiedzy i kapitału ludzkiego pomiędzy tymi obszarami.

Działalność Klastra służy podnoszeniu wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników firm strefowych oraz promocji szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także ich rodziców i opiekunów.
Obecnie w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” zrzeszonych jest ponad 120 podmiotów, w tym  przedsiębiorcy, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, branżowe i techniczne, a także uczelnie wyższe, instytucje wspierające i okołobiznesowe.

Jak przystąpić do Klastra?
Aby przystąpić do Klastra „INVEST in EDU” należy zapoznać się z treścią obowiązującego  regulaminu oraz wypełnić Deklarację Partnerską. Podmiot uzyskuje status Partnera po złożeniu Deklaracji Partnerskiej i jej zaakceptowaniu przez Lidera.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców działający na terenie WSSE,  dzierżoniowskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe  oraz  inne podmioty odpowiadające za edukację lub związane z edukacją.

Kontakt:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest -Park" Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
investineduatinvest-park [dot] com [dot] pl

Osoby koordynujące działalność Klastra:
Anna Kaczmarczyk: a [dot] kaczmarczykatinvest-park [dot] com [dot] pl
Jacek Serdeczny: j [dot] serdecznyatinvest-park [dot] com [dot] pl
Benedykt Chlastawa: b [dot] chlastawaatinvest-park [dot] com [dot] pl

Więcej informacji na stronie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest- Park Sp. z o.o.

 

Data publikacji: 27.02.2023 12:51:05
Utworzone przez: estraszak
Data aktualizacji: 07.03.2023 08:17:09
Liczba odsłon: 51