Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii realizuje projekt pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”.

Dla kogo przeznaczony jest projekt?

Projekt skierowany jest do organizacji zrzeszających polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie polega na częściowym dofinansowaniu kosztów składek członkowskich wynikających z przynależności do międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.

 

 

Co można zyskać?

Dzięki takiemu dofinansowaniu, więcej przedstawicieli polskich mikro, małych i średnich firm może brać udział w spotkaniach światowych organizacji przedsiębiorców. To z kolei stwarza szansę na wymianę doświadczeń, upowszechnianie osiągnięć naszych firm oraz wsparcie integracji przedsiębiorców na światowym rynku.

Maksymalna kwota dotacji dla danego Beneficjenta w 2021 r. wynosi do 60 000 złotych, w przypadku opłacania jednej składki lub do 80 000 zł, w przypadku opłacania dwóch lub więcej składek.

Projekt finansowany jest ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. gospodarki.

Terminy

Termin składania wniosków:  od 21 czerwca do 31 lipca 2021 r.
Budżet na 2021 r. wynosi: 2,5 mln złotych.

Komórka realizująca: Departament Rozwoju Inwestycji (DRI)
Kontakt:tel. (22) 411 93 67
e-mail: sekretariatDRIatmrpit [dot] gov [dot] pl

Więcej informacji w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej

 

Data publikacji: 06.07.2021 08:58:37
Utworzone przez: estraszak
Data aktualizacji: 06.07.2021 09:12:23
Liczba odsłon: 21