Wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mimo porażki biznesowej, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą mogą się starać o wsparcie ze środków unijnych. Udział w programie „Nowy start” umożliwia dostosowanie  modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Unijne wsparcie to 100 proc. kosztów udziału. „Nowy start” finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Celem projektu jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego,
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

 Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z projektów:

  •     „Profesjonalny start” – nabór trwa do 31 listopada 2022 r.
  •     „Ster na cel” – nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
  •     „Drugi start – pewny sukces” – nabór trwa do 30 maja 2023 r.
  •     „Restart zmiany, które budują” – nabór trwa do 30 maja 2023 r.

Zgłoszenia do projektów szkoleniowych przyjmują operatorzy. Kontakt do nich można znaleźć na stronie internetowej programu „Nowy Start”.

Data publikacji: 20.07.2021 15:01:21
Utworzone przez: mkrupska
Data aktualizacji: 20.07.2021 15:19:41
Liczba odsłon: 11