Rusza Tarcza branżowa 6.0

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19. Tzw. tarcza branżowa 6.0 przewiduje wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami w wyniku pandemii koronawirusa tj. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej.

Rodzaje wsparcia przewidziane w Tarczy Branżowej:

Zwolnienie ze składek ZUS

  • Ze zwolnienia ze składek ZUS za listopad będą mogli skorzystać przedsiębiorcy pod warunkiem posiadania odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, których przychód z tej działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. W przypadku, gdy składki zostały już opłacone mogą podlegać one zwrotowi lub zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań. Wnioski  można składać  do 31 stycznia 2021 r.

Wsparcie będzie dostępne dla branż o dominującym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

  • Ze zwolnienia ze składek ZUS za miesiące lipiec-wrzesień 2020 r. będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, których przychód z  działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wsparcie będzie dostępne dla branż o dominującym PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z,

  • Przepisy dotyczące zwolnienia z opłacania składki ZUS wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dodatkowe świadczenie postojowe

  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł będzie przysługiwało dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. pod warunkiem posiadania odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Wsparcie będzie dostępne dla branż o dominującym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 14 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

  • Dodatkowe 3- krotne świadczenie postojowe będzie przysługiwało przedsiębiorcy pod warunkiem posiadania odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, a przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wsparcie będzie dostępne dla branż o dominującym PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

  • Przepisy dotyczące dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. złotych przez trzy miesiące

  • Dofinansowanie może zostać przyznane dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze pracyWarunkiem uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników jest spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku, d. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis.

Wsparcie będzie dostępne dla branż o dominującym PKD:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

  • Regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników zaczną obowiązywać po upływie trzech dni od momentu publikacji treści w Dzienniku Ustaw czyli 19 grudnia.

Dotacja w wysokości 5 tys. zł z Urzędu Pracy

  • Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Skorzystać z niej będą mogli mikro i mali  przedsiębiorcy, którzy odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku.

Wsparcie będzie dostępne dla branż o dominującym PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

  • Przepisy dotyczące dotacji zaczną obowiązywać po upływie trzech dni od momentu publikacji treści w Dzienniku Ustaw.