Projekt "Nowa szansa" wsparciem dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną oraz Pracodawców | Invest Dzierżoniów

Projekt "Nowa szansa" wsparciem dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną oraz Pracodawców

Planujesz zatrudnić obywatela Ukrainy? Skorzystaj ze wsparcia finansowego w ramach projektu pn. „Nowa szansa” realizowanego przez: stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej, Fundację Razem, Dolnośląskich Pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Projekt oferuje wsparcie:

Obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną (wsparcie łączne):

 • bezpłatny kurs języka polskiego,
 • możliwość skorzystania z 3 miesięcznych staży zawodowych u dolnośląskich pracodawców (wypłata ok.1940 złotych na rękę plus ubezpieczenie ZUS),
 • usługi poradnictwa zawodowego (bezpłatnie),
 • usługi pośrednictwa pracy (bezpłatnie),
 • ułatwianie kontaktów z dolnośląskimi pracodawcami.

Planowane uruchomienie wsparcia: grudzień 2022

Pracodawcom działającym na Dolnym Śląsku:

 • możliwość przyjęcia obywateli Ukrainy uciekających przed wojną na 3 miesięczny staż zawodowy,
 • możliwość doposażenia stanowiska pracy tworzonego dla obywatela Ukrainy w wysokości 26.000 złotych netto (bez VAT),
 • możliwość doposażenia stanowiska pracy tworzonego dla obywatela Ukrainy w wysokości 26.000 złotych netto (bez VAT) oraz dopłatę do wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy w kwocie 1.250 złotych, miesięcznie ( wówczas łączne wsparcie wynosi około 33500 złotych).

Planowane uruchomienie wsparcia: styczeń-luty 2023

Profil kwalifikowalności Uczestnika/Uczestniczki projektu (obywateli Ukrainy uciekających przed wojną):

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP na terenie Dolnego Śląska lub osoba bezrobotna nie zarejestrowana w PUP lub osoba bierna zawodowo,
 • wiek: powyżej 30 lat nie więcej niż 72 lata,
 • uczestnik/czka posiadający/a PESEL z symbolem UKR (Symbol zawarty na zaświadczeniu PESEL), potwierdzający, że osoba ta przybyła do Polski uciekając przed wojną, po 24 lutego 2022 roku,
 • zaświadczenie z ZUS, że uczestnik/czka nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia (nie dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP),
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na Dolnym Śląsku (umowa najmu, zameldowanie, potwierdzenie przez urzędnika, rachunki np. za prąd wystawiane na obywatela/ki Ukrainy).

Więcej szczegółów pod numerami telefonów: 74 848 01 00 lub 534 471 003 – Pani Beata Ziółkowska oraz Pani Anna Pośpiech.

 

Data publikacji: 18.11.2022 07:50:44
Utworzone przez: estraszak
Data aktualizacji: 18.11.2022 08:51:31
Liczba odsłon: 162