Pomoc dla firm – Tarcza 8.0

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. wprowadzony został kolejny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców.  Tarcza 8.0 weszła w życie w  28 lutego 2021r.

Nowe rozporządzenie ponownie przewiduje cztery formy pomocy:

 • dotację 5 tys. zł z urzędu pracy,
 • postojowe z ZUS,
 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy.

Dotacja 5 tys. zł z urzędu pracy

W ramach Tarczy 8.0 można otrzymać dotację w wysokości 5000 zł. O dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności możemy ubiegać się na stronie praca.gov.pl składając wniosek PSZ-DBKDG. Dotację można otrzymać dwukrotnie lub trzykrotnie.

 • Dwukrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z lub 91.02.Z
 • Trzykrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 •     miesiącem poprzednim lub
 •     analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 •     wrześniem 2020 r.

Dotacje z poprzedniej Tarczy Branżowej 7.0 wliczają się do limitu. Dotację w wysokości 5000 zł można otrzymać maksymalnie 3 razy. Wnioski można składać do 31 maja 2021 r.

Świadczenie postojowe z ZUS

W ramach Tarczy 8.0 można otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł wypłacane z ZUS. O świadczenie możemy ubiegać się na stronie ZUS składając wniosek RSP-DD7 przez PUE ZUS. Postojowe możemy otrzymać jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie.

 • Jednokrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z
 • Dwukrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:91.02.Z
 • Trzykrotnie, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Warunkiem otrzymania postojowego jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 •     miesiącem poprzednim lub
 •     analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 •     wrześniem 2020 r.

Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie 3 razy. Świadczenie otrzymane z poprzedniej Tarczy Branżowej 7.0 wlicza się do limitu.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Tarcza 8.0 wprowadza zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS należnych za grudzień, styczeń i luty. Miesiące podlegające zwolnieniu zależeć będą od kodów PKD. Wniosek o zwolnienie dostępny jest na stronie PUE ZUS pod nazwą RDZ-B7.

Zwolnienie za grudzień i styczeń (lub sam styczeń) otrzymamy, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z lub 47.89.Z

Zwolnienie za grudzień, styczeń i luty otrzymamy, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 •     miesiącem poprzednim lub
 •     analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 •     wrześniem 2020 r.

Musimy być również zgłoszeni w ZUS jako płatnik na dzień 30 października 2020 r. Wnioski o zwolnienie w ramach Tarczy 8.0 składać można do 30 kwietnia 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy

Tarcza 8.0 daje możliwość wnioskowania o świadczenie na utrzymanie miejsc pracy dla Twoich pracowników. Wysokość świadczenia wynosi 2000 zł w przeliczeniu na pełny etat. Dofinansowanie przysługuje co miesiąc przez 3 miesiące, czyli łącznie do 6000 zł na pracownika. Środki przyznawane są z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Świadczenie dla pracowników otrzymamy, jeśli na dzień 30 listopada prowadziliśmy działalność i naszym przeważającym kodem PKD było:
55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A lub 79.12.Z

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie co najmniej 40% spadku przychodów w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Przychód z tego miesiąca możemy porównać z:

 •     miesiącem poprzednim lub
 •     analogicznym miesiącem w 2020 r. lub
 •     wrześniem 2020 r.

Wniosek możemy złożyć do 31 marca 2021 r. Świadczenie nie przysługuje, jeśli wykorzystaliśmy wszystkie 3 miesiące w ramach Tarczy 6.0 lub 7.0.