Nabór wniosków do konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” | Invest Dzierżoniów

Nabór wniosków do konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór do konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2023 r.

Konkurs skierowany jest do Mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wkład własny: minimum 50%.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

  •     udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
  •     wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
  •     kampanie promocyjne.

Więcej informacji o konkursie na stronie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Data publikacji: 19.10.2023 13:29:16
Utworzone przez: estraszak
Data aktualizacji: 20.10.2023 13:10:23
Liczba odsłon: 11