Mały ZUS plus - co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi od 1 stycznia?

Od początku 2021 roku można zgłaszać się do małego ZUS plus. Uprawnia on do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy jednak składki zdrowotnej.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi mały ZUS plus i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Natomiast płatnik, który dopiero od 2021 r. chce skorzystać z małego ZUS plus, musi zgłosić się do ubezpieczeń z kodem, który rozpoczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92.

Płatnik, który kontynuuje działalność prowadzoną w 2020 r., nie korzystał z małego ZUS plus i chce od 2021 r. skorzystać z tej ulgi musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 albo 05 12. Następnie musi zgłosić  do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem zaczynającym się od 05 90 albo 05 92.

Dokumenty zgłoszeniowe płatnik musi  przekazaćdo 1 lutego 2021 r.  jeśli:
•    w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie korzystał z małego ZUS plus,
•    w styczniu 2021 r. rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. lub wznowił prowadzenie działalności  gospodarczej.

jeśli:
Jeśli przedsiębiorca rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności  gospodarczej po 24 stycznia 2021 r., albo spełni warunki w innym miesiącu niż styczeń 2021 r. zgłoszenia dokonuje w ciągu 7 dni od dnia, w którym spełnił warunki do korzystania z małego ZUS plus.

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS.