Jesteś obywatelem Ukrainy-skorzystaj ze strony internetowej dedykowanej dla Ciebie. Ви громадянин України - користуйтеся присвяченим вам сайтом. | Invest Dzierżoniów

Jesteś obywatelem Ukrainy-skorzystaj ze strony internetowej dedykowanej dla Ciebie. Ви громадянин України - користуйтеся присвяченим вам сайтом.

Informujemy, że Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ( IOM),która jest częścią systemu ONZ i międzyrządową organizacją promującą uporządkowane migracje uruchomiła stronę internetową skierowaną do obywateli Ukrainy oraz pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem.

Strona zawiera praktyczne informacje o procesie poszukiwania pracy, tworzenia CV oraz prawnych aspektach dotyczących podjęcia zatrudnienia i założenia działalności gospodarczej. Skierowana jest do osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy oraz do pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: poland.iom.int

 

Повідомляємо, що Міжнародна організація з міграції (МОМ), яка є частиною системи ООН та міжурядовою організацією, яка сприяє впорядкованій міграції, запустила веб-сайт, адресований громадянам України та роботодавцям,зацікавленим у їх працевлаштуванні.

На сайті міститься практична інформація про процес пошуку роботи, створення резюме та юридичні аспекти працевлаштування та створення бізнесу. Адресовано особам, які приїхали до Польщі з України, та роботодавцям, зацікавленим у працевлаштуванні.

Усім зацікавленим запрошуємо відвідати веб-сайт: poland.iom.int

 

 

Data publikacji: 01.03.2023 11:14:38
Utworzone przez: estraszak
Data aktualizacji: 01.03.2023 11:46:24
Liczba odsłon: 37