Employment of foreigners | Invest Dzierżoniów

Employment of foreigners

Praca dla osób z Ukrainy w zawodach medycznych  Możliwość pracy w branży medycznej dla osób z Ukrainy - zgłoś się telefonicznie  do PUP w Dzierżoniowie!

  Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy będą mogli pracować w podmiotach z kontraktem z NFZ. W celu podjęcia zatrudnienia, Uchodźcy z Ukrainy posiadający zawody medyczne takie jak:

  • zawód lekarza,
  • lekarza dentysty,
  • pielęgniarki i położnej,

mogą zgłaszać się  telefonicznie do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie  -  tel. 74 832 03 80

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r., która weszła w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022r. zawiera także przepisy ułatwiające obywatelom Ukrainy wykonywanie zawodów medycznych. Są to m.in. przepisy przewidujące, że:

  1. od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, będzie można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;
  2. od dnia 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy;
  3. od dnia 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, będzie można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Więcej informacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Date of information creation: 28.02.2022 13:45:08
Person creating information: admin_vobacom
Date of last modification: 18.03.2022 11:08:13
Number of views: 63