Kredyt ekologiczny | Invest Dzierżoniów

Kredyt ekologiczny

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o kredyt ekologiczny finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Dotacja w kredycie ekologicznym FENG, zwana premią ekologiczną polega na wsparciu inwestycji na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Rezultatem inwestycji ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w procesie o minimum 30%.

Z oferty mogą skorzystać: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps i mid-caps.

Ze środków przewidzianych w ramach projektu można:

  • dokonać termomodernizacji posiadanych budynków (element obowiązkowy),
  • zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. linie technologiczne),
  • zakupić instalacje OZE lub zmodernizować istniejące.

Przedsiębiorca składa w banku kredytującym współpracującym z BGK wniosek o udzielenie kredytu ekologicznego. Promesa udzielona przez bank kredytujący potrzebna jest w następnym kroku, w którym przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu do BGK, żeby otrzymać premię ekologiczną (dotację).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przedsiębiorca realizuje inwestycję przy wykorzystaniu środków kredytu ekologicznego, a BGK wypłaca premię ekologiczną na spłatę części kapitału tego kredytu. Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych.

Termin składania wniosków: 13 czerwca - 17 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Date of information creation: 01.06.2023 12:43:27
Person creating information: estraszak
Date of last modification: 04.08.2023 13:08:47
Number of views: 14