Oferta nr 5, działka 0,31 ha, ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, obręb Zachód

Informacje dotyczące ogłoszonego przetargu publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Wycinek mapy z zaznaczonym  obrysem działki. Teren inwestycyjny 0,31 ha. Logo Invest in Dzierżoniów
Powierzchnia ha
0,3103
Miasto
Dzierżoniów
Właściciel
Skarb Państwa (użytkowanie wieczyste - Gmina Miejska Dzierżoniów)
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Brak
Przeznaczenie terenu w MPZP
-
Dopuszczalna wysokość zabudowy
-
Do pobrania