Oferta nr 6, działka 0,85 ha, ul. Wrocławska w Dzierżoniowie, obręb Nowe Miasto.

Wycinek mapy z zaznaczonym  obrysem działki . Teren inwestycyjny 0,85 ha. Logo Invest in Dzierżoniów
Powierzchnia ha
0,8501 (8 501 m2)
Miasto
Dzierżoniów
Właściciel
Gmina Miejska Dzierżoniów
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwała nr XXVII/193/12 z 29 października 2012 r. poz. 4965
Przeznaczenie terenu w MPZP
Teren zabudowy usługowej U.1. tj. m.in wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, handel hurtowy.
Dopuszczalna wysokość zabudowy
12 m
Do pobrania
Lokalizacja