Teren inwestycyjny na sprzedaż przy ul. Szpitalnej w Dzierżoniowie

Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza do publicznego przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej przy ul. Szpitalnej w Dzierżoniowie. Termin przetargu 22.11.2023 r. godz. 11:00.

Opis terenu:

  • nr działki - 1056/3 obręb Nowe Miasto,
  • powierzchnia - 3 000 m2,
  • przeznaczenie działki - teren zabudowy usługowej,
  • maksymalna wysokość budynku do 20 m,
  • nieprzekraczalna linia zabudowy minimum 8 m,
  • minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%.

Więcej informacji o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniowa.

Przypominamy, że przedsiębiorca, który  zamierza zrealizować nową inwestycję może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego i od nieruchomości!