Hala produkcyjna - 5.688 m2, ul. Strefowa w Dzierżoniowie

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w bazie ofert inwestycyjnych - PAIH Generator

Teren inwestycyjny zabudowany halą produkcyjną
Powierzchnia ha
2,3462 ha
Miasto
Dzierżoniów
Właściciel
właściciel prywatny
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwała nr XLIV/425/06 z dnia 23 października 2006r.
Przeznaczenie terenu w MPZP
teren zabudowy przemysłowej, składów i magazynów
Dopuszczalna wysokość zabudowy
20 m