Nowe zasady wsparcia w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) - bezpłatny webinar!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Kancelarią Prawną Dentons zaprasza na webinarium pn. "Nowe zasady wsparcia w Polskiej Strefie Inwestycji".

Termin: 24 listopada 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00.

Obecne rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) wraz z końcem 2022 roku zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem, które w niektórych kwestiach zmieni zasady ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI.

Podmioty rozważające ubieganie się o decyzję o wsparciu w PSI dla swoich nowych przedsięwzięć, w tym reinwestycji, powinny zapoznać się z powyższymi zmianami, dostosowując do nich także odpowiednio swoje plany inwestycyjne oraz ich termin.

Ponadto, w ostatnim okresie nastąpił szereg zmian w praktyce rozliczania zwolnienia strefowego, w tym chociażby w odniesieniu do momentu rozpoznania kosztów kwalifikowanych związanych z wytworzeniem aktywów produkcyjnych. Ze względu na tzw. podejście projektowe inwestorzy nadal zmagają się również z istotną niepewnością co do zakresu dochodu zwolnionego w spółkach posiadających zarówno aktywa wcześniej nabyte, jak i nabywających kolejne aktywa w związku z nowymi inwestycjami. Inwestorzy strefowi powinni śledzić te zmiany i obszary, aby odpowiednio identyfikować i reagować na podatkowe ryzyka i możliwości.

Agenda:

  1. Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), w tym nowe warunki uzyskania i zasady wsparcia w PSI:
  • kolejne zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli, zmiany dotyczące weryfikacji kryteriów jakościowych realizowanych w związku z uzyskaniem decyzji o wsparciu,
  • dalsze ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje,
  • ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych,
  • zmiany co do zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI,
  • zmiany dotyczące obowiązku trwałości (utrzymania) inwestycji,
  • zasady oceny złożonych jeszcze w 2022 roku wniosków o decyzję o wsparciu.
  1.   Podejście projektowe w PSI - obecny stan praktyki fiskalnej oraz orzecznictwa sądowego, propozycje praktycznych rozwiązań i perspektywy na 2023 rok.
  2.   Najważniejsze bieżące kontrowersje dotyczące rozliczania zwolnienia podatkowego w PSI.
  3.   Pierwsze oceny oraz obecna praktyka stosowania zachęt podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład od 2022 roku.

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

dr Michał Bernat: Radca prawny i doradca podatkowy, managing counsel w Zespole Prawa Podatkowego oraz lider w Praktyce Pomocy Publicznej, Dentons Od dwudziestu lat specjalizujący się w obsłudze inwestycji produkcyjnych, łańcuchów logistycznych, działalności R&D i centrów usług lokowanych w Polsce, w zachętach podatkowych oraz w pomocy publicznej, uprzednio także w ramach kancelarii prawnej w Brukseli, w Komisji Europejskiej oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, regularnie reprezentujący przedsiębiorców w procesach aplikacyjnych, w tym także w postępowaniach przed polskimi sądami oraz Komisją dotyczących opodatkowania oraz pomocy publicznej dla inwestycji.

Aleksandra Siemieniec-Dulska: Associate w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie pomocy publicznej, w szczególności w kwestiach związanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz Polską Strefą Inwestycji, zachętami inwestycyjnymi, ulgami podatkowymi (ulga B+R, IP Box) oraz funduszami unijnymi. Razem z zespołem realizuje projekty związane z wdrażaniem w spółkach mechanizmów finansowania inwestycji i ulg na działalność badawczo-rozwojową dla podmiotów z sektorów produkcyjnego, przetwarzania żywności, energetycznego, nowych technologii i innych. Posiada doświadczenie związane z zamówieniami publicznymi oraz z partnerstwem publiczno-prywatnym w świetle przepisów o pomocy publicznej.

Rejestracja na wydarzenie za pomocą elektronicznego formularza.