Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia nowych inwestycji realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym założeniem PSI jest rozszerzenie na całe terytorium Polski ulg podatkowych dostępnych dotąd wyłącznie na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Do realizacji programu PSI zostały wyznaczone spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi, których działalność i zadania rząd rozszerzył na obszar całego kraju.

W przypadku województwa dolnośląskiego jest to: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Tel.: +48 74 664 91 64,  e-mail: investatinvest-park [dot] com [dot] pl

WSSE realizuje zadania PSI m.in. poprzez:

  • udzielanie decyzji o wsparciu, która uprawnia przedsiębiorcę do zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości od 25 do 55% wartości kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (decyzja udzielana jest pod warunkiem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych opisanych w dziale – warunki uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego),
  • umożliwienie dostępu do bazy niezabudowanych nieruchomości przemysłowych położonych w południowo-zachodniej Polsce,
  • umożliwienie zakupu lub wynajmu hal produkcyjnych, magazynowych czy powierzchni biurowych,
  • udzielanie wsparcia w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji,
  • udzielanie wsparcia w zakresie innych form pomocy dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
  • umożliwienie dostępu do rozwiniętego rynku m.in. w sektorach: motoryzacyjnym, AGD, maszynowym, chemicznych, spożywczym

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji na stronie biznes.gov.pl