Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE)

Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w  Dzierżoniowie należy do pierwszej w Polsce Regionalnej sieci promocji gospodarczej. Centrum działa zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – PAIH i  jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Dzierżoniowie oraz podejmujących działalność eksportową.

Zgłaszając się do Centrum przedsiębiorca m.in. uzyska:

  • ofertę terenów inwestycyjnych oraz zachęt inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Dzierżoniów,
  • wsparcie przy wejściu na polski rynek, np. organizacja wizyt inwestora,
  • wsparcie przy prowadzeniu biznesu, np. poprzez organizowanie i/lub informowanie o wydarzeniach (targi, misje, spotkania informacyjne, konferencje i inne)
  • możliwość udziału w  spotkaniach biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych np. z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej itp.
  • informację nt. instytucji wspierających biznes.

Kontakt:

Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera znajduje się w Urzędzie Miasta - pokój nr 4. Telefon kontaktowy: +48 74 645 08 79,  e-mail: estraszakatum [dot] dzierzoniow [dot] pl. Mówimy w języku angielskim i niemieckim.