Ścieżka SMART: Fundusze na rozwój firmy - 2 nabór!

Trwa 2 nabór wniosków o dofinansowanie do „Ścieżki SMART”, konkursu w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem działania jest:  rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

 Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  •     prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  •     wdrożenie wyników prac B+R,
  •     rozbudowę infrastruktury badawczej,
  •     transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  •     oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2023r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości służy wsparciem oraz pomocą zarówno przy konsultowaniu pomysłów, jak i udzielaniu informacji na podstawie dokumentacji konkursowej.
Więcej informacji oraz wnioski na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.