Dlaczego warto zainwestować w Dzierżoniowie

Miasto przyciąga inwestorów atrakcyjnym usytuowaniem geograficznym (położenie w bliskiej odległości od dróg krajowych, granicy czeskiej i niemieckiej oraz metropolii wrocławskiej), a także dużym potencjałem społeczno-ekonomicznym. W mieście zarejestrowanych jest ponad 4000 podmiotów gospodarczych. Choć większość z nich stanowi biznes z rodzimym kapitałem, to także zagraniczni inwestorzy chętnie lokują swój biznes w Dzierżoniowie. Na terenie miasta zainwestowali już Niemcy, Amerykanie, Koreańczycy, Duńczycy, Szwedzi, Włosi, Austriacy i Francuzi. Coraz większy udział w dzierżoniowskiej gospodarce mają nowoczesne technologie.

Gdzie nas szukać?

Dzierżoniów zlokalizowany jest w południowo wschodniej  części województwa dolnośląskiego i zajmuje powierzchnię 20,07 km2. Odległość od miasta wojewódzkiego Wrocławia to 60 km – 1h.

Z Dzierżoniowa dojedziesz do:

 • Berlina w 4 h (350 km)
 • Pragi w 3,5 h (235 km)
 • Warszawy w 4,5 h (410 km)
 • Wiednia w 5 h (375 km)
 • Lotniska we Wrocławiu w 1 ha (60 km)
 • Autostrady A4 ze zjazdem w Kostomłotach w niecałą godzinę (50 km)

Potencjał ludzki

 • 4.484 zł przeciętne wynagrodzenie brutto – 86% wynagrodzenia w Polsce
 • 1450  liczba uczniów szkół zawodowych i technicznych
 • 25 kierunków kształcenia zawodowego i technicznego
 • 500 corocznych absolwentów Politechniki Wrocławskiej
 • 12 wydziałów na Politechnice Wrocławskiej w tym między innymi: wydział chemiczny, mechaniczny, elektroniki, elektryki

Podstrefa Dzierżoniów

Kluczową rolę w rozwoju lokalnej gospodarki odgrywa Dzierżoniowska Podstrefa. Funkcjonuje ona w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i oferuje korzystne warunki do lokowania inwestycji. Obecnie na jej terenie działają 22 firmy, które łącznie zainwestowały 874,32 mln zł i stworzyły blisko 2422 miejsca pracy.

Inwestor rozpoczynający lub rozwijający działalność na terenie miasta ma możliwość skorzystania z preferencji podatkowych: zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zwolnienia z podatku dochodowego. Miasto wspiera promocję lokalnych przedsiębiorców, organizując każdego roku targi gospodarcze – Dzierżoniowskie Prezentacje. Dobra kondycja dzierżoniowskiej gospodarki wpływa pozytywnie na poziom bezrobocia oraz zamożność społeczeństwa. Bezrobocie z roku na rok maleje, a płace systematycznie rosną.

Zachęty inwestycyjne stosowane w mieście

 • Dobra współpraca z przedsiębiorcami realizowana między innymi w ramach Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców,
 • Istnienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE „INVEST – PARK” Podstrefa Dzierżoniów, oferującej korzystne i atrakcyjne warunki dla inwestorów,
 • Pomoc w procedurze administracyjnej dzięki funkcjonującemu w mieście Gminnemu Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE), 
 • Korzystne położenie geograficzne ze względu na bliskość dróg krajowych, autostrad i lotniska
 • Stała poprawa dostępności komunikacyjnej, realizowana poprzez takie inwestycje jak budowa obwodnicy południowej części miasta czy przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 Dzierżoniów - Łagiewniki,
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,
 • Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na maksymalny okres 5 lat,
 • Promocja przedsiębiorczości.

Nasze największe atuty

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park”
 • rozwinięta edukacja zawodowa i techniczna
 • bliskość ośrodków akademickich
 • duża liczba zakładów przemysłowych
 • wykwalifikowani pracownicy
 • bardzo dobra infrastruktura techniczna
 • wiele możliwości spędzania wolnego czasu

Gospodarka Polski

Gospodarka dzieli się na 3 główne sektory – rolnictwo, przemysł i usługi. W Polsce, tak jak w większości miejsc na świecie, najpierw rozwinęło się rolnictwo. Od XIX wieku na dużą skalę zaczął rozwijać się przemysł. Po II wojnie światowej władze komunistyczne oparły naszą gospodarkę na przemyśle ciężkim, bazującym na wydobyciu węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Dopiero po przełomowym 1989 roku, kiedy przeszliśmy na gospodarkę wolnorynkową, z pełną mocą mogły zacząć rozwijać się usługi – handel, transport, telekomunikacja, bankowość, edukacja, turystyka, ochrona środowiska i wiele innych.
Obecnie w Polsce dominują usługi. Liderem jest Handel hurtowy i detaliczny, transport, zakwaterowanie i przemysł spożywczy. Na drugim miejscu plasuje się Przemysł, a na trzecim Administracja publiczna, obrona narodowa, edukacja, służba zdrowia i działalność socjalna. Kolejne pozycje zajmują: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Budownictwo i Nieruchomości.
W Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny na 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin.
Administracja państwowa dzieli się na administrację rządową i administrację samorządową. Administracja rządowa to zespół organów administracyjnych kierowanych przez Radę Ministrów. Administracja samorządowa to administracja szczebla lokalnego oraz regionalnego.

Więcej informacji dotyczących gospodarki Polski  oraz  atrakcyjności inwestycyjnej znajduje na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

CZAS WOLNY

Dzierżoniów położony jest na Przedgórzu Sudeckim w bezpośredniej bliskości Gór Sowich, co sprzyja turystyce górskiej (pieszej i rowerowej) oraz uprawianiu sportów zimowych - narciarstwa biegowego i zjazdowego.
Góry Sowie to także jedne z najbardziej tajemniczych pasm górskich w Polsce. Jedną z atrakcji Gór Sowich są tajemnicze budowle, korytarze i sztolnie tzw. „Projektu Riese” pozostawione pod ziemią przez hitlerowców (Sztolnie Walimskie, Kompleks Osówka czy Włodarz). Do dziś nie do końca znane jest ich przeznaczenie.
Na terenie miasta znajduje się duża liczba zabytkowych obiektów, które można poznać pokonując Dzierżoniowski Trakt Smoka. Jest to miejska trasa turystyczno-spacerowa obejmująca najciekawsze zabytki i obiekty turystyczne Dzierżoniowa m.in.: Ratusz i wieżę widokową, Kamienicę Kellnera w Rynku, Kaplicę Sadebecków i Sukiennice, Kościół pw. św. Jerzego, Młyn Hilberta, Dom Kata, Synagogę, Mury obronne, Wieżę ciśnień, Kino „Zbyszek”, Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.
W mieście powstała także trasa turystyczna TRAKT DIORY, będącą zarazem ścieżką edukacyjną ukazująca dziedzictwo Diory. Rozmieszczone w staromiejskim centrum Dzierżoniowa mosiężne radioodbiorniki (w skali 1: 1)   „opowiadają” o historii przemysłu radiofonicznego i jego wpływie na rozwój miasta.
W mieście rocznie organizowanych jest:
•    Ponad 50 wydarzeń rekreacyjno - sportowych (piłka nożna, piłka ręczna, tenis ziemny, BMX, kryterium kolarskie, gala boksu zawodowego, festiwal balonów, biegi, jujitsu, zawody pływackie, festyny)
•    35 spektakli
•    30 koncertów
•    11 imprez cyklicznych (m.in. Poezja na murach, Miodobranie, Dni Miasta, Mikołaj w Rynku)
•    300 seansów kinowych

Baza sportowo - rekreacyjna:
Obiekty sportowe:
•    Boiska wielofunkcyjne: treningowe w naturalną nawierzchnią, hala OSIR,  piłkarskie, 8 boisk wielofunkcyjnych, siatkarskie
•    Sale sportowe: taekwondo, karate kyokushin, zapasy, brazylijskie JU JITSU, MMA, Sumo, Gym bokserski
•    Baseny: kryty i odkryty
•    Korty tenisowe: 7 odkrytych kortów, 2 korty zawodowe, sala ćwiczeń tenisa stołowego
•    Siłownie
•    Ścianka wspinaczkowa,
•    Tor BMX
Miejsca rekreacji:
•    Aleja Bajkowych Gwiazd (place zabaw, wodny plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego, trampoliny, tyrolka)
•    Place zabaw
•    Siłownie plenerowe
•    Ścieżki rowerowe

Obiekty kulturalne:
•    Kino
•    Muzeum Miejskie Dzierżoniowa
•    Biblioteki

Baza noclegowa:
Na terenie gminy znajdują się 4 hotele, które łącznie oferują 146 miejsc noclegowych.
•    VERSANT DOM SPA – hotel **** (20 miejsc noclegowych)
•    DELTA IN - hotel *** (53 miejsca noclegowe)
•    VILLA BERGERA – hotel ** (13 miejsc noclegowych)
•    OSiR – hotel * (60 miejsc noclegowych)

Ponadto, zachęcamy do zwiedzenia okolic Dzierżoniowa w ramach jednodniowych wycieczek pieszych:
1. Pieszyce:  
•    Trasa Czarny Rycerz,
•    Trasa Dwóch Wież,
•    Trasa Na Wielką Sowę,
•    Trasa Nad Kłomnicą.
2. Piława Górna:
•    Zabytki i atrakcje turystyczne,
•    Zabytki architektury przemysłowej,
•    Szlak przyrody ożywionej i nieożywionej.
3. Dzierżoniów:
•    Trakt Diory,
•    Trakt Smoka.
4. Bielawa:
•    Szlak buntu tkaczy sowiogórskich,
•    Gospody u stóp Gór Sowich,
•    Bielawa – Wenecja północy.
5. Niemcza:
•    Trasa miejska – dookoła grodu (piesza),
•    Trasa edukacyjna, wokół miasta (samochodowa).
6. Gmina Łagiewniki:
•    Przystronie – Łagiewniki Sokolniki – Jańska Góra (część Ślężańskiego Parku Krajobrazowego),
•    Słupice – Góra Radunia (Ślężański Park Krajobrazowy),
•    Dwór Szachulcowy – Staw Trzcinowy.
7. Gmina Dzierżoniów:
•    Ścieżka Przyrodniczo – Edukacyjna Wzgórza Kiełczyńskie,
•    Ścieżka Przyrodniczo – Historyczna w Piławie Dolnej.

 

Data publikacji: 11.08.2020 12:39:08
Utworzone przez: patryk_sm
Data aktualizacji: 17.09.2021 14:08:32
Liczba odsłon: 78