Możliwość pracy w branży medycznej dla osób z Ukrainy - zgłoś się telefonicznie do PUP w Dzierżoniowie! Можливість працювати в медичній галузі для людей з України - повідомляйте по телефону в районне агентство зайнятості м. Дзержонюв! | Invest Dzierżoniów

Możliwość pracy w branży medycznej dla osób z Ukrainy - zgłoś się telefonicznie do PUP w Dzierżoniowie! Можливість працювати в медичній галузі для людей з України - повідомляйте по телефону в районне агентство зайнятості м. Дзержонюв!

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy będą mogli pracować w podmiotach z kontraktem z NFZ. W celu podjęcia zatrudnienia, Uchodźcy z Ukrainy posiadający zawody medyczne takie jak:

  • zawód lekarza,
  • lekarza dentysty,
  • pielęgniarki i położnej,

mogą zgłaszać się  telefonicznie do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie  -  tel. 74 832 03 80

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r., która weszła w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022r. zawiera także przepisy ułatwiające obywatelom Ukrainy wykonywanie zawodów medycznych. Są to m.in. przepisy przewidujące, że:

  1. od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, będzie można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;

  2. od dnia 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy;
  3. od dnia 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy, niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, będzie można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Więcej informacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Лікарі та медичні сестри з України зможуть працювати в організаціях, які мають договір з Нацфондом здоров’я. Для працевлаштування біженці з України мають такі медичні професії, як:

  •     медична професія,
  •     стоматолог,
  •     медсестра та акушерка,

можна повідомити по телефону в Повітове бюро праці м. Дзержонюв - тел.74 832 03 80

Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави від 12 березня 2022 року, який набрав чинності задньою силою з 24 лютого 2022 року. він також містить положення, що полегшують заняття медичними професіями громадянами України. До них належать положення, які передбачають, що:

    1. 24 лютого 2022 року на 18 місяців незалежно від тривалості епідемічної загрози чи стану епідемії громадянину України, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території члена Європейського Союзу Державам буде дозволено отримати згоду на практику в якості лікаря або згоду на практику в якості стоматолога і надати умовну ліцензію на практику в якості лікаря або умовну ліцензію на практику в якості стоматолога;
    2. 24 лютого 2022 року протягом 18 місяців міністр охорони здоров’я зможе присвоїти номер, що відповідає номеру ліцензії на заняття професією, за бажанням лікаря чи стоматолога, які отримали сертифікат, зазначений у ст. мистецтво 9 сек. 7 Закону від 5 грудня 1996 року про професії лікаря та стоматолога та оголосив про намір надавати медичні послуги людям, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі положень Закону;
   3. 24 лютого 2022 року на 18 місяців, незалежно від тривалості епідемічної загрози або стану епідемії, громадянину України, який здобув кваліфікацію медичної сестри чи акушерки за межами території держав-членів Європейського Союзу. буде дозволено займатися медичною сестрою чи акушеркою та мати умовне право займатися професією медсестри чи акушерки.

Більше інформації в Журналі законів Республіки Польща

 

Data publikacji: 08.03.2022 13:50:18
Utworzone przez: estraszak
Data aktualizacji: 01.04.2022 12:00:48
Liczba odsłon: 52