Konsultacje programu rewitalizacji - tak zdecydujesz o przyszłości miasta! | Invest Dzierżoniów

Konsultacje programu rewitalizacji - tak zdecydujesz o przyszłości miasta!

Miasto przygotowuje „Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021-2030”. Zastąpi on „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015-2020”.

Program rewitalizacji jest narzędziem do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych działań w ramach rewitalizacji gminy. Stanowi on proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Obszar rewitalizacji wyznaczony zostanie uchwałą rady miasta. Cechuje się on szczególną koncentracją negatywnych zjawisk mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasta. Na podstawie zebranych danych statystycznych stworzono analizę porównawczą miasta, tzw. diagnozę pod względem różnych czynników: społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, która zostanie skonsultowana z mieszkańcami.

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje rozpoczną się 16 marca, a zakończą się 15 kwietnia tego roku. Zostaną one przeprowadzone w formie:

  •     zbierania uwag w postaci papierowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza ankiety;
  •     otwartego spotkania dla mieszkańców, na które zapraszamy 17 marca (czwartek), o godz. 14:30 do Dzierżoniowskiego Ośrodku Kultury.

Szczegółowe informacje i niezbędne załączniki

Data publikacji: 16.03.2022 13:54:36
Utworzone przez: estraszak
Data aktualizacji: 17.03.2022 13:20:04
Liczba odsłon: 33