Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19

Dzierżoniowscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące październik, listopad i grudzień.  Wsparcie możliwe jest dzięki kolejnej uchwale podjętej przez Radę Miejską w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym przez COVID – 19.

Kto może otrzymać zwolnienie?

Zwolnienie może otrzymać przedsiębiorca, który spełni łącznie następujące warunki:

  • Działalność przedsiębiorstwa uległa czasowemu ograniczeniu na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z dnia 9 października 2020 r., 26 listopada 2020 r. i/lub z dnia 1 grudnia 2020 r.).

Czasowym ograniczeniem na mocy powyższych przepisów objęta była m.in. działalność: gastronomiczna, twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, kinowa, dyskotek, klubów nocnych, działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, siłowni, klubów i centrów fitness, basenów, aquaparków, związana ze sportem, rozrywkową i rekreacją, związana z prowadzeniem wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalność parków rekreacyjnych hotelarska, związana z organizacją przyjęć okolicznościowych.

  • Nastąpił spadek przychodu o minimum 30% w miesiącach październik listopad i grudzień 2020 w odniesieniu do tych samych miesięcy roku poprzedniego.
  • Przedsiębiorstwo faktycznie prowadziło działalność w miesiącach, za które ubiega się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Jakie przedmioty opodatkowania są objęte zwolnieniem ?

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają położone na terenie miasta budynki, budowle lub ich części, a także zajęte pod nie grunty związane z prowadzaniem działalności gospodarczej, podlegającej czasowemu ograniczeniu, w odniesieniu do której nastąpił spadek przychodu.

Na jaki okres przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie przysługuje za miesiące: październik, listopad i grudzień 2020 roku.

Co zrobić, aby uzyskać zwolnienie?

Należy przedłożyć oświadczenie o spadku przychodu, stanowiące załącznik do uchwały  XXV/238/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa oraz formularz informacji wraz z korektą deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości. Uchwała oraz formularz do pobrania poniżej.

Więcej informacji udzieli Marcin Szczepanowski, tel. 74 645 08 21, e-mail: mszczepanowskiatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

Data publikacji: 11.02.2021 11:31:01
Utworzone przez: mkrupska
Data aktualizacji: 20.04.2021 09:10:45
Liczba odsłon: 15