Zwolnienie z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

22 lutego Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę, dzięki której dzierżoniowscy przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta.

Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów za rok 2021 przewiduje:

  • zwolnienie przedsiębiorców z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2021 rok,
  • zwrot drugiej raty w wysokości 1/3 pobranej opłaty dla tych przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Restauratorzy to jedna z grup przedsiębiorców, która najdotkliwiej odczuła ograniczenia handlu i usług związane ze stanem epidemii. Od 2020 r. lokale gastronomiczne zamknięte były ponad 5 miesięcy, więc przedsiębiorcy nie mogli korzystać z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W związku z tym wartość sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2020 roku była niższa o 1 200 000,00 zł w porównaniu do 2019 roku. W 2020 roku 7 przedsiębiorców wygasiło zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z likwidacją punktu sprzedaży lub rezygnacją ze sprzedaży napojów alkoholowych ze względu na COVID-19. Obecnie w Dzierżoniowie znajduje się 28 takich punktów.

Więcej informacji udziela Justyna Winiarska, tel.: 74 645 08 48.

Data publikacji: 25.02.2021 11:23:03
Utworzone przez: mkrupska
Data aktualizacji: 02.03.2021 15:15:51
Liczba odsłon: 8