Wsparcie finansowe z Dolnośląskiego Funduszu Rozowju

Wielu przedsiębiorców odczuwa skutki pandemii i szuka wsparcia z różnych źródeł. Jednym z nich jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju (DFR), spółka samorządowa, która została powołana w celu udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorstwom z siedzibą lub prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Jej rola sprowadza się do organizowania programów wsparcia, bazując na finansowych instrumentach zwrotnych.

Czas pandemii COVID-19 to szczególnie trudny okres dla przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego samorząd województwa dolnośląskiego wspiera finansowo sektor MŚP produktami finansowymi, które pomagają na nowo rozwinąć ideę lokalnej przedsiębiorczości. Są to:

  • Pożyczka Branżowa COVID-19
  • Pożyczka Płynnościowa COVID-19
  • Regionalna Pożyczka Obrotowa
  • Regionalna Pożyczka Hipoteczna
  • Regionalna Pożyczka Inwestycyjna
  • Regionalne Reporęczenie
  • Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych

Szczegóły, dotyczące wsparcia znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju

Data publikacji: 10.02.2021 09:02:35
Utworzone przez: mkrupska
Data aktualizacji: 25.02.2021 12:26:38
Liczba odsłon: 0