Bezpłatna pomoc prawna dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Powiat Dzierżoniowski zaprasza do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W ramach przepisów Tarczy antykryzysowej 3.0. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą także jednoosobowe firmy, narażone na skutki pandemii COVID-19.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • Poinformowanie osoby fizycznej/ przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zwanych dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • nieodpłatną mediację
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Rejestracja do punktów pomocy prawnej: 

•    telefoniczna - do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem telefonu: 74 832 36 64  w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30.
•    elektronicznie pod adresem: np.ms.gov.pl

Uzyskanie pomocy zostało odformalizowane i nie wymaga już wizyty w punkcie świadczenia pomocy. Może odbyć się zdalnie, przez telefon, komunikatory internetowe czy e-mail. 

Osoby uprawnione: 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Finansowanie: 

Zadanie jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.
 

 

Data publikacji: 10.11.2020 11:59:17
Utworzone przez: estraszak
Data aktualizacji: 23.11.2020 09:08:06
Liczba odsłon: 1