10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm - pomoc dla przedsiębiorców,  dotkniętych kryzysem wywołanym przez COVID-19.

Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

 • Subwencje dla firm w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 • Planowany termin: do połowy grudnia. Planowany start: styczeń 2021 r.

 

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju

 • Umorzenie subwencji finansowych  z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów  od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
 • Planowany termin umorzenia: I połowa 2021 r.

Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 30.06.2021 r. (wypłaty)

 • Zmiany zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożymy także szybką ścieżkę dla dużych MŚP.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla dużych firm oraz dużych MŚP i obejmuje wszystkie branże.
 • Planowany termin: do połowy grudnia.

Pożyczki długoterminowe z gwarancją

 • Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Z Komisją Europejską będą konsultowane możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

Dofinansowanie do zatrudnienia

 •  Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
 •  Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Przedłużenie postojowego

 •     Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.
 •     Zwolnienie ze składek na ZUS
 •     Przedłużenie zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”

 • Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.  
 • Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Polityka drugiej szansy

 • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
 • Rozwiązanie przeznaczone dla firm w restrukturyzacji.

Dofinansowanie leasingu

 • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.